Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie urbanistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PRURB.11Z.SI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie urbanistyczne
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie się z ewolucja morfologii wsi w ujęciach historycznych przez podjęcie problematyki rozwoju przestrzennego osad i ich rewitalizacji. Wykłady dotyczą jednostkowych elementów zabudowy jak i całych zespołów składających się na infrastrukturę społeczną wsi. Różnorodne obiekty, stanowiące tkankę budowlaną, o funkcjach rolniczych i poza rolniczych determinują układ funkcjonalno-przestrzenny wsi rolniczych i kształtują ich krajobraz. Działają na zasadzie sprzężenia zwrotnego poprzez porządkowanie struktury przestrzennej różnorodnych funkcji w sensie pozytywnym jak i negatywnym.

Pełny opis:

Wykłady:

Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcia podstawowe: architektura, urbanistyka. Plan zagospodarowania przestrzennego

Warunki środowiskowe: naturalne, kulturowe oraz zagadnienia ekonomiczne, demograficzne, socjologiczne kształtujące strukturę przestrzenną; Układy przestrzenne

Elementy i zespoły urbanistyczne. Funkcje, współzależność, rozproszenie. Typy zabudowy

Strefa centralna (usługowa). Strefa pośrednia (mieszkaniowa). Strefa peryferyjna (zagrodowa). Strefa przemysłu rolniczego. Strefa zieleni i rekreacji. Strefa komunikacji.

Zasady projektowania architektonicznego, celowość funkcjonalna, użytkowość rozwiązania, regulacja zabudowy wartościowej. Przydatność terenów pod zabudowę.

Prawo budowlane, normatywy zasady. Przepisy ogólne, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Infrastruktura techniczna liniowa, obiekty komunalne. Komunikacja w zagrodzie, oczyszczalnie ścieków, silosy, wiaty, garaże – Norma Polska.

Kompozycja architektoniczna, budynki, budowle i mała architektura. Zieleń ochronna, ozdobna, użytkowa na działce zagrodowej, schody terenowe, altany, trejaże, pergole.

Wieś alternatywą miasta

Ćwiczenia:

Skale używane w planach urbanistycznych. Elementy kompozycji urbanistycznej

Kierunki świata i ich znaczenie dla lokalizacji budynków w terenie. Zasady kompozycji przestrzennej

Omówienie tematów indywidualnych. Osiedla domów jednorodzinnych; różne typy zabudowy

Projekt koncepcyjny. Omawianie grafiki projektu urbanistycznego

Literatura:

1. Böhm A. 1994. Architektura krajobrazu (jej początek i rozwój). PK Kraków.

2. Celadyn W. 1992. Architektura a systemy roślinne. Monografia, PK Kraków.

3. Richling A., Solon J. 1996. Ekologia krajobrazu. PWN W-wa.

4. Kosiński W. 2000. Aktywizacja turystyczna małych miast. Aspekty architektoniczno-krajobrazowe. Monografia, PK Kraków.

5. Litwin U. 1997. Synergiczne uporządkowanie struktur krajobrazowych na przykładzie Kotliny Mszańskiej. ZN AR Kraków, rozprawy nr 225, ss. 93.

6. Litwin U., Przegon W., Sochacka D. 1997. Projektowanie terenów osiedlowych cz.I. Działka zagrodowa. Skrypt dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie, s. 50, ryc. 26, tab. 3, pozycja bibl. 49.

7. Litwin U., i inni 2007. Geodezja w kształtowaniu przestrzeni. Wydawnictwo Pikador Nowy Sącz, ss. 231.

8. Litwin U. 2010. Sztuka oceny i interpretacji przestrzeni. Wyd PAN w Krakowie.

9. Miśniakiewicz E., Skowroński W. 2002. Rysunek techniczny Budowlany, MIKOM, W-wa.

10. Weichert K. 1974. Elementy kompozycji urbanistycznej, wyd. Arkady.

11. Prawo budowlane. Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 2016 z 2003 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Cherkes
Prowadzący grup: Bohdan Cherkes, Michał Uruszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Cherkes
Prowadzący grup: Bohdan Cherkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Cherkes
Prowadzący grup: Bohdan Cherkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Cherkes
Prowadzący grup: Bohdan Cherkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.