Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie terenów zurbanizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PRTEZ.07Z.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie terenów zurbanizowanych
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nadrzędnym celem przedmiotu jest zapoznanie z tematyką projektowania w skali urbanistycznej oraz wielopłaszczyznowe przygotowanie do samodzielnego projektowania średniej wielkości terenów zurbanizowanych. Służyć ma temu wykonanie uzgodnionego w trakcie korekt projektu, na podstawie wieloetapowego systemu projektowania, umożliwiającego zapoznanie się z ogólnymi zasadami wykonywania analizy przestrzeni, powiązaniami przestrzennymi terenu projektowanego, jak również zasadami ustalania wytycznych projektowych i ich realizacją. Całościowe opracowanie projektowe wykonywane na ćwiczeniach pozwala zatem na praktyczne wykorzystanie wiedzy przyswojonej na wykładach, ale równocześnie wymaga zastosowania nabytych wcześniej umiejętności i informacji z szeroko pojętej dziedziny geodezji i kartografii.

Pełny opis:

Nadrzędnym celem przedmiotu jest zapoznanie z tematyką projektowania w skali urbanistycznej oraz wielopłaszczyznowe przygotowanie do samodzielnego projektowania średniej wielkości terenów zurbanizowanych. Rozważania dotyczą zatem zarówno teorii powstania już istniejących układów urbanistycznych, jak i samego projektowania wybranego fragmentu przestrzeni. Służyć ma temu wykonanie uzgodnionego w trakcie korekt projektu, na podstawie wieloetapowego systemu projektowania, umożliwiającego zapoznanie się z ogólnymi zasadami wykonywania analizy przestrzeni, powiązaniami przestrzennymi terenu projektowanego, jak również zasadami ustalania wytycznych projektowych i ich realizacją. Całościowe opracowanie projektowe wykonywane na ćwiczeniach pozwala zatem na praktyczne wykorzystanie wiedzy przyswojonej na wykładach, ale równocześnie wymaga zastosowania nabytych wcześniej umiejętności i informacji z szeroko pojętej dziedziny geodezji i kartografii.

Cele wykładów:

1. Zapoznanie z ogólnymi zasadami projektowania w skali urbanistycznej, umożliwiającymi przystąpienie do samodzielnego wykonywania projektów terenów zurbanizowanych.

2. Zapoznanie ze sposobem wieloetapowego projektowania według systemu: zasób -waloryzacja - wytyczne - projekt, od analizy stanu istniejącego po opracowanie plansz projektowych.

3. Zapoznanie z podstawowymi elementami kompozycji urbanistycznej i zasadami analizy istniejących układów urbanistycznych.

Cele ćwiczeń:

1. Nabycie umiejętności wykonania wielopłaszczyznowej analizy zagadnień poruszanych w procesie projektowym oraz poznanie oznaczeń graficznych.

2. Wykonanie projektu z podziałem na poszczególne etapy projektowe (według systemu: zasób-waloryzacja wytyczne-projekt), od analizy historycznych zmian przestrzennych, poprzez stan istniejący po opracowanie plansz projektowych.

3. Nabycie umiejętności prowadzenia rozmów z inwestorem/prowadzącym zajęcia - celem wypracowania i uzgodnienia właściwych rozwiązań projektowych.

4. Zapoznanie z warsztatem projektowym, od sposobu przygotowywania podkładów projektowych po różne techniki i zasady opracowania plansz projektowych.

Literatura:

1. Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne, Arkady, Warszawa 1986.

2. Bogdanowski J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Wydawnictwo PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1976.

3. Brookes J., Projektowanie ogrodów, „Wiedza i Życie”, Warszawa 2004.

4. Czarnecki W., Planowanie miast i osiedli, t. I-VI, PWN, Warszawa.

5. Peters P., Rosner R., Małe zespoły mieszkaniowe. Domki jednorodzinne, małe osiedla, Arkady, Warszawa 1983.

6. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984

7. Zasady projektowania terenów zurbanizowanych, pod red. U. Litwin, Kraków 2015.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia studenta:

WIEDZA:

1. Ma szczegółową wiedzę dotyczącą wieloetapowego systemu projektowania, sposobów przedstawienia przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz zasad przygotowywania rysunków i plansz projektowych.

2. Posiada podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną na temat zasad kompozycji urbanistycznej.

UMIEJĘTNOŚCI:

3. Analizuje (samodzielnie i w grupie projektowej) sposób funkcjonowania istniejących rozwiązań inżynierskich i przestrzennych w skali urbanistycznej, w oparciu o poznane i przestudiowane zasady sztuki i sposoby analizy kompozycji.

4. Projektuje i opisuje (samodzielnie oraz w grupie projektowej) tereny zurbanizowane wraz z urządzeniami inżynierskimi, na podstawie podkładów i map geodezyjnych, używając właściwych zasad i teorii projektowych.

5. Wykazuje znajomość zaawansowanych, odpowiednich technik i rozwiązań służących projektowaniu terenów zurbanizowanych oraz prezentacji projektów, przy wykorzystaniu odpowiednich przyborów i materiałów.

6. Potrafi przygotować prezentację ustną dotyczącą przyjętych – na podstawie analiz i informacji wynikających m. in. z podkładów i map geodezyjnych – rozwiązań projektowych, jak również porozumieć się na temat optymalnych rozwiązań.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny na ocenę. Wymagane ponad 50% punktów aby zdać egzamin. (50% oceny końcowej)

Ćwiczenia projektowe: zaliczenie projektu (50% oceny końcowej).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Baster
Prowadzący grup: Przemysław Baster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Baster
Prowadzący grup: Przemysław Baster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.