Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie w geomatyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PROGWGEO.NM.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie w geomatyce
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem w zakresie programowania wizualnego w środowisku oprogramowania Bentleya w języku Visual Basic for application.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu jest wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem w zakresie programowania wizualnego w środowisku oprogramowania Bentleya w języku Visual Basic for application.

Zagadnienia:

Środowisko programu Visual Basic for application.

Typy obiektów dostępne w środowisku programistycznym. Praca z obiektami w MicroStation.

Zdarzenia, programowanie zorientowane zdarzeniowo. Praca ze zdarzeniami w MocroSttaion

Właściwości obiektów, modyfikacja, przetwarzanie.

Konsolidacja projektu z powłoką systemową. Przygotowanie wersji instalacyjnych projektu.

Literatura:

1. Jerry Winters. Learning MicroStation VBA. Bentley Institute Press Exton, PA 2006.

2. Gagne G., Galvin P.B., Silberschatz A. Podstawy systemów operacyjnych. Wydawnictwa Naukowo Techniczne 2006.

3. Green J. i inni. Excel 2007 PL. Programowanie w VBA. Wyd. Helion 2008.

4. Krzymowski B. Visual Basic dla aplikacji. Podstawy programowania w VBA. Wyd. Help 2008.

5. M. de Berg AT. All. Geometria obliczeniowa algorytmy i zastosowania. WNT 2007.

6. Wróblewski P. Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wyd. Helion 2003.

7. F. P. Preparata, M. I. Shamos. Geometria obliczeniowa – wprowadzenie. Helion 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

GKpwg_W01 Opisuje zaawansowane funkcje umożliwiające posługiwanie się językiem programowania dla mapy cyfrowej. GiK_W06,GiK_W12

GKpwg_W02 Wyjaśnia metodę posługiwania się algorytmami do automatyzacji prac geodezyjnych GiK_W06,GiK_W12

GKpwg_W03 Stosuje komendy (polecenia) w procesie algorytmizacji na potrzeby pracy z mapą cyfrową. GiK_W06,GiK_W12

Umiejętności:

GKpwg_U01 Zakłada plik projektowy w środowisku Visual Basic. GiK_U10, GiK_U14

GKpwg_U02 Potrafi stosować algorytmy dla opisu wykonywanego zadania. GiK_U10, GiK_U14

GKpwg_U03 Przygotowuje interfejs do komunikacji ze światem zewnętrznym i środowiskiem programowania graficznego. GiK_U10, GiK_U14

Kompetencje społeczne:

GKpwg_U03 Świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie GiK_K01

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2,0 Nie rozumie metodyki programowania zorientowanego dla mapy numerycznej.

Na ocenę 3,0 Rozumie metodykę programowania w stopniu podstawowym.

Na ocenę 3,5 Wykazuje wiedzę wyższą niż na ocenę 3,0 ale niższą niż na oceną 4,0.

Na ocenę 4,0 Rozumie metodykę programowania w stopniu średnim.

Na ocenę 4,5 Wykazuje wiedzę wyższą niż na ocenę 4,0 ale niższą niż na oceną 5,0.

Na ocenę 5,0 Rozumie metodykę programowania w stopniu zaawansowanym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)