Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka /4 tygodnie/

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PRAKTYK.SI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka /4 tygodnie/
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 4 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowym celem praktyki produkcyjnej jest przygotowanie przyszłego absolwenta do podjęcia pracy związanej z wybranym kierunkiem studiów. W szczególności studenci powinni posiąść umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy do zleconych czynności, w tym do korzystania z danych dotyczących systemów informacji przestrzennej, informacji planistyczno-przetrzennych oraz danych dotyczących ochrony i kształtowania środowiska. Ponadto celem praktyki poznanie zakresu obowiązków w urzędach administracji publicznej i instytucjach wykonujących strategie rozwoju gmin, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W ramach tej praktyki studenci gromadzą doświadczenia pracy na samodzielnym stanowisku.

Pełny opis:

Tematyka zależna od miejsca odbywania praktyki przez dyplomanta.

Literatura:

1. Kotarbiński. Prakseologia czyli nauka o dobrej robocie.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- źródła informacji SIP, informacje planistyczno-przestrzenne z zakresu ochrony i kształtowania środowiska niezbędne do realizacji pracy dyplomowej

Absolwent potrafi:

- pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, innych źródeł i instytucji

- identyfikować, analizować, formułować wnioski i interpretować wyniki analiz

- przygotować wystąpienia ustne, sprawozdania, podsumowania

Absolwent jest gotów do:

- określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie zadania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie praktyki na podstawie zaświadczenia wydanego przez instytucję przyjmującą dyplomanta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Salata
Prowadzący grup: Tomasz Salata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Salata
Prowadzący grup: Tomasz Salata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Salata
Prowadzący grup: Tomasz Salata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.