Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PPGPO.10Z.SI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 3 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wykorzystywanie najważniejszych aktów prawnych do rozwiązywania problemów związanych z gospodarką przestrzenną; stosowanie prawa w procesie zagospodarowywania przestrzeni z uwzględnieniem relacji między regulacjami prawnymi.

Pełny opis:

Cywilne i administracyjne aspekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność gruntowa, trwały zarząd, zasady postępowania administracyjnego, strona, rozprawa, decyzja, postanowienie, ugoda, odwołanie, zażalenie).

Prawno-administracyjne formy działania samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych i organów nadzoru państwowego.

Podstawy prawa ochrony środowiska przyrodniczego (ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony gruntów rolnych i lasów).

Zastosowanie umów w gospodarce przestrzennej (definicja umowy, rodzaje umów, zasada swobody umów, zawarcie umowy, wykonanie umowy, analiza umów: sprzedaży, najmu i dzierżawy)

Zastosowanie spółek w gospodarce przestrzennej (definicja spółki, rodzaje spółek, analiza spółek: jawna, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością)

Interpretacja i stosowanie ustawy o gospodarce nieruchomościami w gospodarce przestrzennej

Interpretacja i stosowanie ustawy o ochronie przyrody w gospodarce przestrzennej

Interpretacja i stosowanie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska w gospodarce przestrzennej

Literatura:

Banaszczuk-Bąk A., Hernik J. 2009. Rozgraniczanie nieruchomości. Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz – Kraków.

Bieniek G., Kalus S., Marmaj Z., Mzyk E. Ustawa o gospodarce nieruchomościami –komentarz. Wyd. Prawnicze Lewis Nexis, Warszawa

Hernik J. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wybrane przepisy dla studentów Akademii Rolniczej. Wyd. Szkoła Wiedzy o Terenie, Kraków, 2000.

Hernik J., Olejniczak G. 2006. Planowanie przestrzenne w RFN. Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz – Kraków.

Hernik J. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wybrane przepisy dla studentów Akademii Rolniczej. Wyd. Szkoła Wiedzy o Terenie, Kraków, 2000.

Kodeks cywilny

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę o różnych instytucjach prawnych właściwych dla kierunku gospodarki przestrzennej.

Potrafi prawidłowo interpretować przepisy prawne właściwe dla kierunku gospodarki przestrzennej.

Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy związanej z przepisami prawa z zakresu gospodarki przestrzennej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z wiedzy teoretycznej w formie pisemnej, ograniczony czasowo, bez dostępu do podręczników.

Zaliczenie ćwiczeń po pozytywnej pisemnej ocenie sprawdzianu umiejętności.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Hernik
Prowadzący grup: Józef Hernik, Maria Nawieśniak-Caesar, Tomasz Noszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Hernik
Prowadzący grup: Józef Hernik, Tomasz Noszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Hernik
Prowadzący grup: Józef Hernik, Tomasz Noszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.