Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomiary przemieszczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.POMPRZEM.NM.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomiary przemieszczeń
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://matrix.ur.krakow.pl/~akwinta/PomPrz.html
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiadomości o roli i zadaniach geodety w pracach związanych z: pomiarami przemieszczeń i odkształceń, projektowaniem pomiarów, opracowaniem czasookresów wykonania pomiarów, monitoringiem przekształceń metodami geodezyjnymi i nie geodezyjnymi.

Ćwiczenia projektowe z tego przedmiotu polegają głównie na przeprowadzeniu pomiarów laboratoryjnych i odpowiednim przetworzeniu wyników (prace kameralne).

Pełny opis:

Wykład:

Definicje podstawowych pojęć z zakresu tematyki przemieszczeń i odkształceń

Cele prowadzenia pomiarów przemieszczeń

i odkształceń

Zakładanie i monitorowanie osnów obejmujących tereny objęte przemieszczeniami i odkształceniami

Opracowanie metodyki prowadzenia badań

Prowadzenie badań przemieszczeń i odkształceń

Opracowanie obserwacji z cyklicznych pomiarów przemieszczeń i odkształceń. Projektowanie cykliczności pomiarów

Ćwiczenia:

Badanie prostoliniowości

Badanie przemieszczeń

Badanie odkształceń

Badanie kołowości

Opracowanie wyników pomiarów

Analiza dokładności pomiarów przemieszczeń i odkształceń

Literatura:

1. J. Czaja : Wybrane zagadnienia z geodezji inżynieryjnej. Wydawnictwa AGH. Kraków 1996

2. M. Gałda : Geodezja w budownictwie i inżynierii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 1998

3. R. Kadaj: Modele, metody i algorytmy obliczeniowe sieci kinematycznych w geodezyjnych pomiarach przemieszczeń i odkształceń obiektów, Wydawca AR, 1998

4. S. Przewłocki : Miernictwo budowlane. Wydawnictwo ART. Olsztyn 1994

5. J. Gocał M. Żak : Prace geodezyjne w przemyśle. Wydawnictwa AGH. Skrypt uczelniany nr 965. Kraków 1985

6. Praca Zbiorowa : Geodezja inżynieryjna. Tom II , Wydawnictwo PPWK. Warszawa 1998

7. Praca zbiorowa pod redakcją F. Roli, Geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Wykłady. Część II

8. W. Prószyński, M. Kwaśniak Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń: pojęcia i elementy metodyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006

Efekty uczenia się:

Student potrafi zdefiniować i scharakteryzować zjawiska przemieszczenia i odkształceń obiektów.

Student potrafi wykonać pomiary i obliczenia, wytłumaczyć ich przebieg a także zinterpretować uzyskane wyniki.

Student ma świadomość wyboru odpowiednich metod pomiarowych i konieczności informowania o nich w materiałach podsumowujących.

Student potrafi ocenić wiarygodność i poprawność wykonania swojej pracy.

Potrafi rozwiązywać zadania właściwie stosując poznane metody obliczeniowe.

Student posiada świadomość odpowiedzialności pracy inżynierskiej, rozumie konsekwencje prawidłowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia pomiarów i obliczeń.

Student potrafi zarządzać grupą i organizować w sposób przedsiębiorczy jej pracę.

Student potrafi współpracować w zespole przyjmując różne zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin w postaci pisemnej

Ćwiczenia - czynny udział w zajęciach, realizacja zleconych zadań pomiarowych, pisemne sprawdzenie wiedzy.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kwinta
Prowadzący grup: Tomasz Drożdż, Pelagia Gawronek, Andrzej Kwinta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.