Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy gospodarowania wodą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PODGWO.SP.ZWMH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy gospodarowania wodą
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie Słuchaczy z podstawami gospodarki wodnej, jako dziedziną nauki i gospodarki narodowej, gdzie zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące gospodarowania, kształtowania oraz wyznaczania wielkości zasobów wodnych. Program nauczania obejmuje treści dotyczące zarządzania zasobami wodnymi, sposobu określania wielkości zasobów wodnych, struktury zapotrzebowania na wodę, charakterystyki wybranych metod do określania bilansów wodno wodno-gospodarczych a także gospodarki wodnej w czasie powodzi.

Pełny opis:

Wykłady (10 h):

1-2. Wiadomości wstępne: definicja oraz cele i zadania gospodarki wodnej. Zarządzanie i administrowanie zasobami wodnymi w Polsce.

3-4. Zasoby wodne. Rodzaje zasobów wodnych oraz metodyka ich określania.

5-6. Potrzeby wodne. Struktura potrzeb wodnych.

7-8. Bilanse wodno-gospodarcze. Rodzaje bilansów wodno-gospodarczych oraz metodyka ich określania.

9-10. Zbiorniki retencyjne. Gospodarowanie wodą w zbiorniku.

Ćwiczenia (5h):

1-3. Wyznaczenie zasobów wodnych zlewni.

4. Opracowanie bilansu wodno-gospodarczego.

5. Opracowanie warunków gospodarowania wodami w zlewni.

Struktura aktywności Studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego: 20h (0.8 ECTS), w tym:

- wykłady: 10h,

- ćwiczenia i seminaria: 5h,

- konsultacje 3h,

- udział w zaliczeniu 2h

praca własna: 36 h (1.2 ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

1. Ciepielowski A. 1999. Podstawy gospodarowania wodą. Wyd. SGGW, Warszawa.

2. Szpindor A. 1974. Gospodarka Wodna. Wyd. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Byczkowski A. 1999. Hydrologia tom I i II. Wyd. SGGW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

w pogłębionym stopniu metody racjonalnego gospodarowania,

kształtowania oraz wyznaczania zasobów wodnych w zlewni, uwzględniając aspekty prawne oraz wymagania środowiskowe.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

wykonać odpowiednie obliczenia w oparciu o które planuje się kierunki rozwoju gospodarki wodnej w zlewni, uwzględniając interesy społeczeństwa oraz środowiska naturalnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych racjonalnym gospodarowaniem, kształtowaniem oraz ochroną zasobów wodnych w zlewni

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru – warunkiem zaliczenia jest poprawna odpowiedź na conajmniej 51% pytań. Skala ocen: <51% – niedostateczny (2,0); 51–60% – dostateczny (3,0); 61–70% – dostateczny plus (3,5); 71–80% – dobry (4,0); 81–90% – dobry plus (4,5); 91–100% – bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest oddanie sprawozdania, które musi być ocenione na co najmniej ocenę 3,0.

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Młyński
Prowadzący grup: Dariusz Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Młyński
Prowadzący grup: Dariusz Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Młyński
Prowadzący grup: Dariusz Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.