Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie i programowanie w gospodarce wodnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PLAN.PROG.SM.IGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie i programowanie w gospodarce wodnej
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tymatyka przdmiotu dotyczy wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Analiza aktów prawa Unii Europejskiej, Wprowadzenie do Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim

Zasady zintegrowanego zarządzania gospodarką wodną. Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania gospodarowania wodami Polski. Cele gospodarowania wodami.

Zarządzanie zasobami wodnymi i administrowanie gospodarką wodną w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Plany gospodarowania wodami (PGW).

Planowanie w gospodarce wodnej według Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE: podstawy planowania, procedura i harmonogram, współpraca międzynarodowa.

Elementy składowe planów gospodarowania wodami. Analiza

i uwarunkowania.

Aplikacja wytycznych metodycznych UE w zakresie wyznaczania jednolitych części wód powierzchniowych oraz wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód na wybranych przykładach w zlewni Górnej Wisły.

Wyznaczenie podstawowych charakterystyk fizjograficznych zlewni. Wyznaczenie przebiegu cieku i parametrów hydrologicznych zlewni.

Wydzielenie jednolitych części wód ze zlewni i wyznaczenie silnie zmienionych części wód. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wyznaczonych JWCP.

Określenie podstawowych charakterystyk zbiornika małej retencji dla zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego na wyznaczonym terenie. Budowa ramowego programu działań dla obszaru całej zlewni.

Analiza poszczególnych składowych planów gospodarowania wodami w zlewni. Określenie działań naprawczych i restytucyjnych dla przywrócenia dobrego stanu ekologicznego JWCP

Konsultacje i harmonogram wprowadzenia planu gospodarowania wodami. Wpływ prowadzonych działań na poprawę działania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni.

Literatura:

1. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

2. Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE

3. CEN 2004.Water Quality – Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers. EN-14614. European Comitee for Standarization, Brussels.

Efekty uczenia się:

Planow_W01, Planow_W02, Planow_K0, Planow_U01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie projektu techniczno obejmującego wyznaczeni charakterystyk zlewni i budowy programu działań w zlewni; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 60%. wykład Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Strutyński
Prowadzący grup: Jacek Florek, Mateusz Strutyński, Andrzej Strużyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Strutyński
Prowadzący grup: Jacek Florek, Mateusz Strutyński, Andrzej Strużyński, Marek Tarnawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Strutyński
Prowadzący grup: Mateusz Strutyński, Andrzej Strużyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.