Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka dyplomowa /2 tygodnie/

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PDYPL.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa /2 tygodnie/
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przygotowanie przyszłego absolwenta do podjęcia samodzielnych działań do wykonania przygotowaniem pracy dyplomowej. W szczególności umiejętności korzystania z danych dotyczących systemów informacji przestrzennej, informacji planistyczno-przetrzennych oraz danych dotyczących ochrony i kształtowania środowiska. Umiejętność korzystania z tych informacji w różnych urzędach administracji publicznej i urzędach geodezyjno-kartograficznych. Wykonywane niezbędne studia planistyczne i przestrzenne oraz weryfikacja zgromadzonego materiału.

Pełny opis:

Podstawowym celem praktyki dyplomowej jest przygotowanie przyszłego absolwenta do podjęcia samodzielnych działań związanych z wybranym kierunkiem studiów i przygotowaniem pracy dyplomowej. W szczególności umiejętności korzystania z danych dotyczących systemów informacji przestrzennej, informacji planistyczno-przetrzennych oraz danych dotyczących ochrony i kształtowania środowiska. Ponadto celem praktyki dyplomowej jest także umiejętność korzystania z tych informacji w różnych urzędach administracji publicznej i urzędach geodezyjno-kartograficznych. W ramach tej praktyki gromadzone są informacje związane z tematami prac dyplomowych, wykonywane niezbędne studia planistyczne i przestrzenne oraz weryfikacja zgromadzonego materiału.

Literatura:

Kotarbiński. Prakseologia czyli nauka o dobrej robocie.

Efekty uczenia się:

a) Wiedza:

- Posiada wiedzę nt. źródeł informacji SIP, informacji planistyczno-przestrzennych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska niezbędną do realizacji pracy dyplomowej

b) Umiejętności:

- Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, innych źródeł i instytucji

- Identyfikuje, analizuje, formułuje wnioski, interpretuje wyniki analiz

- Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, sprawozdań, podsumowań

c) Kompetencje społeczne:

- Rozumie i potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny postępów studenta w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Praktyki zawodowe:

Praktyka dyplomowa zgodnie z powyższym opisem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Jacek Pijanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Jacek Pijanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.