Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PDYPL.08L.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy: Geodezja, 6 sem,stacj,inż.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Podstawowym celem praktyki dyplomowej jest przygotowanie przyszłego absolwenta do podjęcia samodzielnych działań związanych z wybranym kierunkiem studiów i przygotowaniem pracy dyplomowej. W szczególności umiejętności korzystania z danych dotyczących systemów informacji przestrzennej, informacji planistyczno- przestrzennych oraz danych dotyczących ochrony i kształtowania środowiska.

Pełny opis:

a) wykłady

Tematyka zależna od miejsca odbywania praktyki przez dyplomanta.

b) ćwiczenia

Tematyka zależna od miejsca odbywania praktyki przez dyplomanta.

Podstawowym celem praktyki dyplomowej jest przygotowanie przyszłego absolwenta do podjęcia samodzielnych działań związanych z wybranym kierunkiem studiów i przygotowaniem pracy dyplomowej. W szczególności umiejętności korzystania z danych dotyczących systemów informacji przestrzennej, informacji planistyczno- przestrzennych oraz danych dotyczących ochrony i kształtowania środowiska. Ponadto celem praktyki dyplomowej jest także umiejętność korzystania z tych informacji w różnych urzędach administracji publicznej i urzędach geodezyjno-kartograficznych. W ramach tej praktyki studenci gromadzą informację związane z tematami prac dyplomowych, wykonują niezbędne studia planistyczne i przestrzenne oraz dokonują weryfikacji zgromadzonego materiału.

Literatura:

1. Kotarbiński. Prakseologia czyli nauka o dobrej robocie.

2. Literatura dostosowana do tematyki prac dyplomowych.

Efekty uczenia się:

a) Wiedza:

- Posiada wiedzę nt. źródeł informacji SIP, informacji planistyczno-przestrzennych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska niezbędną do realizacji pracy dyplomowej

b) Umiejętności:

- Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, innych źródeł i instytucji

- Identyfikuje, analizuje, formułuje wnioski, interpretuje wyniki analiz

- Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, sprawozdań, podsumowań

c) Kompetencje społeczne:

- Rozumie i potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny postępów studenta w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Praktyki zawodowe:

Praktyka dyplomowa zgodnie z powyższym opisem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Jacek Pijanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Jacek Pijanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.