Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OiROZ.SI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wisig.ur.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot z grupy treści kierunkowych- Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. Krajobraz kulturowy- znaczenie definicji. Zasady i formy ochrony obszarów zurbanizowanych. Przekształcenia i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych w Europie i na świecie. Narzędzia i metody rewitalizacji obszarów zurbanizowanych. Ekonomiczne i społeczne aspekty rewitalizacji.

Pełny opis:

Tematy wykładów.

1. Ochrona krajobrazu- Historia. Krajobraz- pojęcie i struktura

2. Ochrona środowiska kulturowego. Definicje i normy prawne. Prawa i definicje Unii Europejskiej

3. Zniszczenia dziedzictwa kulturowego. Destrukcje miast i sposoby odbudowy

4. Ochrona zabytków.Definicje i przykłady.

5. Rozwój zrównoważony i jego wpływ na rozwój współczesnego miasta.

6. Nadbrzeża rzek naturalną rezerwą miejskich terenów zielonych.

7. Pomniki krajobrazowe, ich tradycja i terażniejszość.

8. Zieleń jako metoda rewitalizacji poprzemysłowych terenów miejskich.

9. "Budowanie krajobrazu"- Architektura XXI wieku. Kreacja zieleni- miasta na pustyni.

10. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

1. Barbara Żarska,Ochrona krajobrazu.Wyd.SGGW Warszawa 2005

2. Edmund Małachowicz, Ochrona środowiska kulturowego,

Wrocław 1982

3.Prawo Ochrony Środowiska z 2001 roku

4. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z roku 2003

5. Stanisław Kozłowski, Anna Wojnarowska,

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, Zagadnienia teoretyczne, S. Kozłowski, A.Wojnarowska

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódż 2011

Efekty uczenia się:

Student rozpoznaje wartości krajobrazu kulturowego w obszarach zurbanizowanych. Potrafi określić stopień degradacji struktur przestrzennych. Umiejętnie dokonuje wyboru sposobu rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z wykładów- zaliczenie pisemne

ćwiczenia: plansze projektowe

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk
Prowadzący grup: Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk
Prowadzący grup: Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk
Prowadzący grup: Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych obejmuje zajęcia wykładowe i ćwiczenia. Na przedmiocie omawiane są przykłady działań z zakresu rewitalizacji w Polsce , Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych. Szczegółowo prezentuje się także sposób postępowania Gminnych Programów Rewitalizacji.

Pełny opis:

Większa część godzin przedmiotu dotyczy zajęć praktycznych - ćwiczeniowych (dopuszcza się zajęcia terenowe). W ramach ćwiczeń przewidziano realizacje kolejnych zadań z zakresu tworzenia Gminnego Programu rewitalizacji, począwszy od analiz, diagnozy, poprzez opracowanie celów rewitalizacji, wizji.

Efektem końcowym pracy jest opracowanie plansz z zakresu analiz przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych, środowiskowych wraz z opisem.

Literatura:

Rewitalizacja miast polskich-diagnoza, pr. Zb. Pod red M. Bryxa i A. Jadach-Sepioło, tom 3, Wydawn. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009,

Ustawa o rewitalizacji z 15 października 2015

Rewitalizacja miast w Niemczech, pr. Zb. Pod red Z. Ziobrowskiego i W. Jarczewskiego, tom 8, Wydawn. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.