Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rolnicze i pozarolnicze obciążenie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OBCSRO.SM.IGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnicze i pozarolnicze obciążenie środowiska
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagrożeniami związanymi z produkcją polową, w tym zanieczyszczeniami powstającymi w zagrodzie wiejskiej, związanych z bytowaniem ludzi i chowem zwierząt.

Ponadto omówione są przykładowe zagrożenia powodowane przez: przemysł, energetykę, czy też motoryzację.

Przedstawione są także działania podejmowane w celu ograniczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku przyrodniczym.

Literatura:

1. Bieszczad S., Sobota J. 1999. Zagrożenia, ochrona i kształtowanie

środowiska przyrodniczo-rolniczego. Wyd. AR Wrocław

2. Michajłow W., Zabierowski K. 1978. Ochrona i kształtowanie środowiska

przyrodniczego. PWN Warszawa

3. Ilnicki P. 2004. Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. Wyd. AR Poznań.

4. Piekut K., Pawluśkiewicz B. 2005. Rolnicze podstawy kształtowania

Środowiska. Wyd. SGGW Warszawa

5. Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B. 2002.Odory. Wyd.

PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA − student zna i rozumie

RolObć Środ_W01

ma uporządkowaną wiedzę ogólną o wpływie presji antropogenicznych na środowisko przyrodnicze

RolObć Środ_W02

w pogłębionym stopniu procesy determinujące obieg wody i materii w przyrodzie oraz ich prognozowanie

UMIEJĘTNOŚCI − student potrafi

RolObć Środ_U02

w pogłębionym stopniu wykorzystać umiejętności do opisu procesów obiegu materii w środowisku

RolObć Środ_U01

zidentyfikować i ocenić wady oraz zalety podejmowanych działań

technicznych i pozatechnicznych, a także ich wpływ na środowisko przyrodnicze

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − student jest gotów do

RolObć Środ_K01

świadomego podejmowania decyzji w zakresie oceny skutków działalności człowieka na środowisko

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Zaliczenie projektu dotyczącego bilansu azotu w gospodarstwie; testy bioindykacyjne. Na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania;

udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Wykłady:

Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Bedla
Prowadzący grup: Dawid Bedla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.