Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy nauk o Ziemi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.NOZIE.07Z.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauk o Ziemi
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy: Geodezja 1 sem. stacjon. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot wyposaża studenta w niezbędny zasób wiedzy z zakresu nauk o Ziemi obejmujący takie zagadnienia, jak: Ziemia we Wszechświecie, oraz elementy geologii, geofizyki, geomorfologii, meteorologii, klimatologii, hydrologii i ekologii.

Gleboznawstwo wyodrębnione jest jako odrębny przedmiot.

Pełny opis:

Przedmiot:Podstawy nauk o Ziemi

Imię i nazwisko prowadzącego:Prof. dr hab. Krzysztof Koreleski, prof. zwycz.,

Dr inż. Grażyna Magiera – Braś, starszy wykładowca.

Kierunek: Geodezja i KartografiaSpecjalność: geodezja rolna i wycena nieruchomości

Studia stacjonarne I stopnia

Rok I, semestr 1

Godzin wykładów 30

Godzin ćwiczeń 30

Ćwiczeń terenowych 12 godz.(4 dni).

Liczba punktów ECTS 5

I.Cel nauczania

Przedmiot wyposaża studenta w niezbędny zasób wiedzy z zakresu nauk o Ziemi (geologia, geofizyka, geomorfologia, meteorologia, hydrologia, ekologia), do których zalicza się geodezja. Gleboznawstwo stanowi odrębny przedmiot.

II.Treść nauczania

a) wykłady

• Ziemia we Wszechświecie(system nauk o Ziemi, geosfery, ewolucja Wszechświata) – 2 godziny.

• Elementy geologii i geofizyki(powstanie i budowa Ziemi,izostazja;tektonika,stratygrafia, ciśnienie i temperatura w skorupie ziemskiej; grawitacja, magnetyzm ziemski; siły wewnętrzne: procesy diastroficzne, wulkanizm; plutonizm, metamorfizm; geologia historyczna)– 10 godzin.

• Elementy geomorfologii(klasyfikacja form powierzchni Ziemi; siły zewnętrzne; zależność rzeźby od warunków geologicznych; wietrzenie; procesy denudacyjne; erozja gleb; działalność rzek; działalność lodowców, działalność wiatru; działalność mórz; procesy krasowe; procesy sufozyjne;formy organogeniczne i antropogeniczne) – 12 godzin.

• Elementy meteorologii, klimatologii i hydrologii(budowa atmosfery, wiatry, opady i osady atmosferyczne, fronty atmosferyczne; klimaty Ziemi; obieg wody, bilans wodny, pływy, prądy morskie, falowanie; zasilanie i ustrój rzek; jeziora, wody podziemne, lodowce) – 5 godzin.

• Elementy ekologii(granice, piętrowość i strefowość biosfery) – 1 godzina.

b) ćwiczenia projektowe

• System nauk o Ziemi; minerały i skały; tektonika – 2 godziny

• Mapa geologiczna – podział map, analiza treści (litologia, stratygrafia, tektonika) – 2 godziny

• Zależność rzeźby od budowy geologicznej – 2 godziny

• Rekonstrukcja rozwoju rzeźby w oparciu o terasy rzeczne – 2 godziny

• Graficzne i liczbowe ujęcia rzeźby

(profile morfologiczne, blokdiagram morfologiczny, intensywność urzeźbienia metodą Steinhausa)– 6 godzin.

• Studium spadków i jego praktyczne znaczenie

(konstrukcja mapy nachyleń; ocena erozji wodnej powierzchniowej, ocena trudności uprawy)– 6 godzin.

• Konstrukcja, interpretacja treści i znaczenie praktyczne mapy geomorfologicznej – 2 godziny

• Analiza wybranych form i typów rzeźby na mapach wielkoskalowych – 2 godziny

• Określenie parametrów topoklimatu danego terenu – 2 godziny

• Charakterystyka hydrograficzna zlewni, mapa hydrograficzna – 2 godziny

• Analiza ekosystemów rolniczo-leśnych na mapach wielkoskalowych – 2 godziny.

c) ćwiczenia terenowe (polowe)

• Zapoznanie studentów z budową geologiczną, geomorfologią, klimatem, stosunkami wodnymi oraz terenami chronionymi okolic Krakowa – 3 godziny.

• Wykonanie inwentaryzacji fizjograficznej, użytkowania przestrzeni oraz profili fizjograficzno-morfologicznych na obszarze ćwiczeń – 3 godziny.

• Problematyka geologiczna, geomorfologiczna, hydrologiczna obszarów krasowych (dolinki jurajskie k. Krakowa) – 3 godziny.

• Konsultacje wykonanych operatów, odbiór i zaliczenie ćwiczeń polowych – 3 godziny.

III. Forma zaliczenia:

Wykłady – egzamin

Ćwiczenia – zaliczenie z oceną

Literatura:

T.H. van Andel: Nowe spojrzenie na starą planetę – zmienne oblicze Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001.

M. Książkiewicz: Geologia dynamiczna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1968.

M. Klimaszewski: Geomorfologia, PWN, Warszawa 1978.

K. Koreleski: Podstawy nauk o Ziemi, Wyd. AR Kraków 2004.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.