Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele w gospodarce przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.MODEL.01L.SM.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modele w gospodarce przestrzennej
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką modelowania zjawisk zachodzących w gospodarce przestrzennej. Studenci zostaną zaznajomieni z oprogramowaniem oraz podstawowymi metodami i technikami modelowania. Na pięciu konkretnych przykładach przedstawione zostaną zagadnienia istoty modelowania, przygotowania danych do modeli, szacowania parametrów modeli, ich weryfikacji i wykorzystania w praktyce.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Istota modelowania. Dane i ich struktura. Skale pomiarowe i ich przekształcanie.

2. Opracowanie bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Przygotowanie materiału statystycznego w pakiecie Statistica. Badania wstępne: histogramy, statystyki opisowe, tabele liczności. Poszukiwanie prawidłowości ukrytych w danych - analiza grupami.

3. Zasady modelowania procesów społeczno-gospodarczych. Modele regresji, drzew C&RT, sieci neuronowych. Integracja modeli w projektach Data Mining.

4. Ocena przestrzennego zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich. Tworzenie wskaźników metodą sum standaryzowanych. Wizualizacja wyników badań w programie MapViewer.

5. Badanie wpływu walorów środowiska na wartość nieruchomości. Opracowanie i weryfikacja statystyczna modeli regresji w arkuszu kalkulacyjnym. Optymalizacja modeli przy wykorzystaniu narzędzia Solver.

6. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w badaniu lokalnego rynku nieruchomości. Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych oraz sieci neuronowych w analizie lokalnego rynku nieruchomości.

7. Poszukiwanie i ocena czynników sukcesu gospodarstw rolnych. Opracowanie projektu Data Mining.

8. Oszacowanie trendu zmiany cen. Wyniki modelu ekonometrycznego vs. wyniki porównywania obiektów parami.

Literatura:

Dacko M., 2000, Zastosowanie regresji wielokrotnej w szacowaniu nieruchomości w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel 2000, Wycena: wartość – obrót – zarządzanie nieruchomościami, Nr 2/2000, Wyd. Educaterra, Olsztyn

Dacko M., 2000, Solver – zastosowanie w modelowaniu ekonometrycznym na potrzeby analiz rynku nieruchomości, Wycena: wartość – obrót – zarządzanie nieruchomościami, Nr 4/2000, Wyd. Educaterra, Olsztyn

Dacko M., Lendzion M., 2003, Modelowanie cen nieruchomości za pomocą regresji wielorakiej i sztucznych sieci neuronowych, Wycena, nr 3/2003, Wyd. Educaterra, Olsztyn

Dacko M., 2007, Badanie rynku mieszkań w Olsztynie z zastosowaniem metod statystycznych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Volume 15 Number 3-4, „Rynek nieruchomości – analizy, modelowanie, inwestowanie”, TNN, Olsztyn

Dacko M., Sroka W., 2010, Ocena czynników rozwoju przodujących gospodarstw rolniczych z wykorzystaniem drzew regresyjnych typu C&RT, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Zeszyt nr 2, Wyd. IERiGŻ, Warszawa

Dacko M., 2010, Sieć Natura 2000 a stan lokalnej gospodarki obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski – ujęcie modelowe, Kwartalnik Wieś i Rolnictwo, Zeszyt nr 1(146), Wyd. IRWIR – PAN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Test wielokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: Mariusz Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: Mariusz Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.