Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstrukcje stalowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.KSTALOWE.SI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje stalowe
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy o właściwościach materiału i specyficznych cechach konstrukcji stalowych, niezbędnej dla poprawnego projektowania tego typu konstrukcji. Jednym z celów jest również zaznajomienie studentów z podstawowymi normami i innymi aktami prawnymi, których zastosowania wymaga proces projektowy. Ćwiczenia z przedmiotu mają przygotować studentów do sprawnego wykonywania rysunków wykonawczych konstrukcji stalowych.

Pełny opis:

Stal jako materiał konstrukcyjny; stosowane oznaczenia. Projektowanie prętów stalowych zginanych. Projektowanie prętów stalowych ściskanych i rozciąganych. Problemy utraty stateczności przekrojów cienkościennych. Charakterystyki geometryczne złożonych profili walcowanych. Normy projektowania konstrukcji.

Wykłady (15 godz.)

1. Stal jako materiał konstrukcyjny. stosowane oznaczenia. 2 godz.

2. Obliczanie nośności prętów stalowych zginanych. 2 godz.

3. Problemy utraty stateczności przekrojów stalowych. Stateczność miejscowa i stateczność ogólna. 2 godz.

4. Obliczanie nośności prętów stalowych ściskanych i rozciąganych. 2 godz.

5. Obliczanie charakterystyk geometrycznych przekrojów stalowych złożonych z typowych profili walcowanych. 2 godz.

6. Połączenia w konstrukcjach stalowych. Połączenia na nity, śruby, śruby sprężające. Połączenia spawane. Naprężenia spawalnicze. 3 godz.

7. Projektowanie konstrukcji stalowych. Wykorzystanie tablic charakterystyk produkowanych przekrojów walcowanych. Zasady kształtowania węzłów. Naprężenia spawalnicze. Stężenia konstrukcji stalowych. Przekroje zginane zespolone: żelbetowo-stalowe. Wykonywanie rysunków roboczych. 2 godz.

Ćwiczenia (30 godzin)

1. Obliczanie charakterystyk geometrycznych złożonych przekrojów prętów stalowych. Wykorzystywanie tablic charakterystyk typowych przekrojów walcowanych. 4 godz.

2. Obliczanie nośności przekrojów stalowych na zginanie; projektowanie potrzebnego przekroju stalowego zginanego. 4 godz.

3. Obliczanie nośności przekrojów stalowych na rozciąganie i ściskanie; projektowanie potrzebnego przekroju stalowego ściskanego i przekroju rozciąganego. 4 godz.

4. Praca studentów nad indywidualnymi zadaniami projektowymi: zestawienie obciążeń, obwiednie sił przekrojowych. Konsultacje indywidualnych prac studenckich. 8 godz.

5. Praca studentów nad indywidualnymi zadaniami projektowymi: obliczanie nośności przekrojów stalowych na zginanie; projektowanie potrzebnego przekroju stalowego zginanego. 4 godz.

6. Praca studentów nad indywidualnymi zadaniami projektowymi: omówienie zasad wykonywania rysunków roboczych. Konsultacje indywidualnych prac studenckich. 6 godz.

Literatura:

1. Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady 2006.

2. Niewiadomski J. i in.: Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200, PWN 2002.

3. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

4. PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

5. PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

6. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. Żmuda J.: Podstawy projektowania konstrukcji metalowych. ARKADY 2003

8. Żółtowski W. Łubiński A.: Konstrukcje metalowe. Cz.1 i 2, Arkady 2005

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.