Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kataster i gospodarka nieruchomościami I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.KAT01.08L.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kataster i gospodarka nieruchomościami I
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy: Geodezja, 6 sem,stacj,inż.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym założeniem przedmiotu jest nauczenie studentów technik i technologii zakładania, prowadzenia i modernizacji katastru nieruchomości. Na wykładach podane są zasady, metody i technologie tworzenia i prowadzenia katastru nieruchomości. Zaś ćwiczenia mają za zadanie nauczenie praktycznych technik i sposobów zakładania katastru w klasyczny sposób oraz informatyczny. Student w czasie cyklu wykładów i ćwiczeń zapozna się całościowo z problematyką katastru gruntów.

Pełny opis:

1. Rozwój systemów informacji o gruntach i ich użytkownikach

2. Charakterystyka informacji zawartych w katastrze austriackim

 informacje ujmowane w formie opisowo-geodezyjnej

 zakres i sposób przedstawienia informacji w dokumentacji opisowo-tabelarycznej

 wykorzystanie informacji opisowo-kartograficznych w pracach geodezyjno-prawnych

3. Charakterystyka informacji zawartych w katastrze pruskim

 informacje ujmowane w formie opisowo-geodezyjnej

 zakres i sposób przedstawiania informacji w dokumentacji opisowo-tabelarycznej

 wykorzystanie informacji katastralnych w pracach geodezyjno-prawnych

4. Charakterystyka katastru zamojskiego

5. Ewidencja gruntów i budynków

 podstawy prawne

 cel, zakres i zadania ewidencji gruntów i budynków

 podstawowe definicje i określenia

6. Obiekty ewidencji gruntów i budynków i ich atrybuty

 hierarchiczna struktura ewidencji

 działka ewidencyjna i jej atrybuty przestrzenne

 budynki, lokale i ich atrybuty przestrzenne

7. Podmioty ewidencji gruntów i budynków

8. Systematyka użytków gruntowych ujmowanych w ewidencji gruntów

9. Charakterystyka grup rejestrowych

10. Pozyskiwanie danych ewidencji gruntów i budynków i opracowanie map ewidencyjnych

11. Charakterystyka dokumentacji opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków

12. Prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

13. Charakterystyka systemu ksiąg wieczystych

14. Modernizacja ewidencji gruntów

15. Charakterystyka map ewidencji gruntów istniejących w Polsce

TEMATYKA ĆWICZEŃ

Kataster austriacki - Układ współrzędnych, godło arkusza sekcji szczegółowej, wyznaczanie współrzędnych naroży sekcji szczegółowej z jej godła.

Kataster austriacki - Praca na mapie katastralnej, wyznaczanie współczynników deformacji liniowej i powierzchniowej tej mapy. Wyznaczanie współrzędnych dowolnego punktu nawiązania na mapie katastralnej ( zastosowanie metod tradycyjnych -typu cyrkiel i podziałka oraz metod współczesnych wspomaganych programami komputerowymi).

Poznanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się częścią opisową

operatu katastru austriackiego oraz katastru pruskiego

Ewidencja gruntów i budynków - Wykonanie mapy gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Przygotowanie danych do wykonania mapy ewidencji gruntów i budynków w systemach komputerowych ( obliczenie współrzędnych punktów sytuacyjnych, wykonanie mapy numerycznej). 3

Poznanie procedur związanych z ustaleniem stanu władania -wykonanie protokołu ustalenia stanu władania. Metody i sposoby wyznaczania pól powierzchni działek, użytków w działkach i wycinków konturów klasyfikacyjnych - metody klasyczne (druk OW).

Współczesne metody obliczeniowe stosowane w ewidencji gruntów i budynków - program SPO7 - zapoznanie się z programem - wprowadzanie danych niezbędnych dla wykonania obliczeń powierzchni kompleksów obliczeniowych, działek, użytków i wycinków konturów klasyfikacyjnych w działkach

Praca z programem SPO7 - wprowadzanie danych o jednostkach rejestrowych (danych podmiotowych i przedmiotowych) - wykonanie niezbędnych czynności obliczeniowych aż do procedur kontrolnych włącznie, wykonanie raportów niezbędnych dla prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

Założenie części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w systemach informatycznych - program EGB3, EGB2000.

Praca z programem EGB3 - zapoznanie się z głównymi opcjami programu systematyka danych i założenie katalogów obrębowych - zapoznanie się z opcją ładowania bazy danych, wprowadzanie danych o jednostkach rejestrowych.

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, wprowadzanie zmian podmiotowych jak i przedmiotowych na podstawie operatów podziału działki, rozgraniczenia i wywłaszczenia - wydawanie koniecznych dokumentów z części opisowej operatu tj. wypisów i wyrysów.

Wykonanie wykazu gruntów i zestawień zbiorczych

Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

Gaździcki J. 1995. Systemy katastralne. PPWK Warszawa.

Surowiec St. 2002.Ewidencja gruntów i budynków. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Hopfer A. 2000 – Ewidencja Gruntów, budynków i sieci uzbrojenia terenu. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2000 r. Nr 100, poz. 1086).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Taszakowski
Prowadzący grup: Adam Sanek, Jarosław Taszakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Taszakowski
Prowadzący grup: Jacek Gniadek, Adam Sanek, Jarosław Taszakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Taszakowski
Prowadzący grup: Jacek Gniadek, Adam Sanek, Jarosław Taszakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Taszakowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Doroż, Jarosław Taszakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.