Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kartografia tematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.KARTT.10L.SI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kartografia tematyczna
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 4 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kartografia tematyczna jest obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauk technicznych. Zadaniem kartografii tematycznej jest przekazywanie informacji gospodarczych, przyrodniczych i społecznych – za pośrednictwem systemu map tematycznych. Wartość użytkowa tych map i ich przydatność w pracach studialnych jest uzależniona od treści mapy i sposobu kartograficznej prezentacji.

Pełny opis:

W treści wykładów student poznaje i przyswaja podstawy matematyczne opracowania map. Uczy się dobierać odwzorowania kartograficzne i metody prezentacji danych. Całość prezentowanych zagadnień dotyczy zarówno zakresu klasycznych jak i nowoczesnych sposobów wizualizacji danych przestrzennych (Atlasy multimedialne, Globusy wirtualne).

Tematyka ćwiczeń skupia się na praktycznym wykorzystaniu zdobytej na wykładach wiedzy, czyli samodzielnym opracowaniu map tematycznych, z uwzględnieniem cech decydujących o ich przydatności społecznej, takich jak:

• Racjonalny dobór treści i odpowiednie wyrażenie stopnia szczegółowości,

• Zachowanie aktualności prezentowanej treści,

• Zapewnienie pełnej wierności i wiarygodności treści poprzez odpowiedni dobór materiałów kartograficznych,

• Zastosowanie takich sposobów prezentacji graficznej, kolorystyki i formy opracowania aby uzyskać optymalny efekt.

Literatura:

1. Ratajski L.: „Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej”, PPWK, Wa-wa – Wrocław, 1989r.

2. Medyńska – Gulij B.: „Kartografia i geowizualizacja”, PWN, Wa-wa 2011r,

3. Wrona J.: „Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej”, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004r.

4. Saliszczew K. A.: „Kartografia ogólna”, Wyd. PWN Wa-wa 1998r.

5. Menno- Jan Kraak, Ferajn Ormeling: „ Kartografia i wizualizacja danych przestrzennych”, Wyd. PWN Wa-wa 1998r.

6. Robinson A, Sale R, Morrison J.: „Podstawy kartografii”, Wyd. PWN Wa-wa 1988r.

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć, definicji i zastosowań kartografii tematycznej

Student rozpoznaje znaki kartograficzne i wskazuje metody prezentacji danych

Student zna podstawy opracowania mapy tematycznej w formie klasycznej i multimedialnej

Student rozróżnia odwzorowania kartograficzne

Student potrafi planować i przygotowywać dane do tworzenia map tematycznych: społecznych, przyrodniczych, gospodarczych.

Student rozwija wyobraźnię przestrzenną i wykorzystuje ją do klasycznych i nowoczesnych (multimedialnych) metod prezentacji danych.

Student potrafi wykorzystać dane kartograficzne do wykonania map i zobrazowań tematycznych

Student jest świadomy ważnej roli kartografii na tle interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych, przyrodniczych. Jest świadomy konieczności uzupełniania wiedzy w trakcie aktywności zawodowej.

Student jest kreatywny i przedsiębiorczy, otwarty na analizę nowych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych.

Student posiada zdolność pracy w zespole i rozumie jej konsekwencje.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny (2 razy w semestrze) z poszczególnych partii materiału, w którym student:

Na ocenę 2,0 Nie uzyskuje ze sprawdzianów 6 pkt. w 12 pkt. skali , czyli poniżej 50%

Na ocenę 3,0 Uzyskuje ze sprawdzianów 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 3,5 Uzyskuje ze sprawdzianów 7 i 7,5 pkt. w 12 pkt. Skali

Na ocenę 4,0 Uzyskuje ze sprawdzianów 8 i 8,5 pkt. w 12 pkt. Skali

Na ocenę 4,5 Uzyskuje ze sprawdzianów 9 i 9,5 pkt. w 12 pkt. Skali

Na ocenę 5,0 Uzyskuje ze sprawdzianów co najmniej 10 pkt. w 12 pkt. Skali.

Dodatkowo:

Oddawanie zadań rysunkowych (map tematycznych i innych opracowań kartograficznych) w wyznaczonych terminach.

Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach i wykładach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Michałowska
Prowadzący grup: Krystyna Michałowska, Agnieszka Szeptalin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Michałowska
Prowadzący grup: Przemysław Klapa, Krystyna Michałowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ślusarski
Prowadzący grup: Przemysław Klapa, Marek Ślusarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021"

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ślusarski
Prowadzący grup: Przemysław Klapa, Mariusz Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.