Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kartografia tematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.KARTT.04L.NI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kartografia tematyczna
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kartografia tematyczna jest obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauk technicznych. Zadaniem kartografii tematycznej jest przekazywanie informacji gospodarczych, przyrodniczych i społecznych – za pośrednictwem systemu map tematycznych. Wartość użytkowa tych map i ich przydatność w pracach studialnych jest uzależniona od treści mapy i sposobu kartograficznej prezentacji.

Pełny opis:

W treści wykładów student poznaje i przyswaja podstawy matematyczne opracowania map. Uczy się dobierać odwzorowania kartograficzne i metody prezentacji danych. Całość prezentowanych zagadnień dotyczy zarówno zakresu klasycznych jak i nowoczesnych sposobów wizualizacji danych przestrzennych (atlasy multimedialne, geoportale, usługi sieciowe).

Tematyka ćwiczeń skupia się na praktycznym wykorzystaniu zdobytej na wykładach wiedzy, czyli samodzielnym opracowaniu map tematycznych, z uwzględnieniem cech decydujących o ich przydatności społecznej, takich jak:

• racjonalny dobór treści i odpowiednie wyrażenie stopnia szczegółowości,

• zachowanie aktualności prezentowanej treści,

• zapewnienie pełnej wierności i wiarygodności treści poprzez odpowiedni dobór materiałów kartograficznych,

• zastosowanie takich sposobów prezentacji graficznej, kolorystyki i formy opracowania aby uzyskać optymalny efekt.

Literatura:

1. Ratajski L.: „Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej”, PPWK, Wa-wa – Wrocław, 1989r.

2. Medyńska – Gulij B.: „Kartografia i geowizualizacja”, PWN, Wa-wa 2011r,

3. Wrona J.: „Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej”, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004r.

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć, definicji i zastosowań kartografii tematycznej

Student rozpoznaje znaki kartograficzne i wskazuje metody prezentacji danych

Student zna podstawy opracowania mapy tematycznej w formie klasycznej i multimedialnej

Student rozróżnia odwzorowania kartograficzne

Student potrafi planować i przygotowywać dane do tworzenia map tematycznych: społecznych, przyrodniczych, gospodarczych.

Student rozwija wyobraźnię przestrzenną i wykorzystuje ją do klasycznych i nowoczesnych (multimedialnych) metod prezentacji danych.

Student potrafi wykorzystać dane kartograficzne do wykonania map i zobrazowań tematycznych

Student jest świadomy ważnej roli kartografii na tle interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych, przyrodniczych. Jest świadomy konieczności uzupełniania wiedzy w trakcie aktywności zawodowej.

Student jest kreatywny i przedsiębiorczy, otwarty na analizę nowych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych.

Student posiada zdolność pracy w zespole i rozumie jej konsekwencje.

Metody i kryteria oceniania:

Test kontrolny sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia, modyfikacji i aktualizacji map tematycznych za pomocą poznanych metod i narzędzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 17 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Michałowska
Prowadzący grup: Krystyna Michałowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.