Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kartografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.KARTO.07Z.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kartografia
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami stosowanymi w kartografii, odwzorowaniami kartograficznymi oraz ich właściwościami, układami współrzędnych, procesem tworzenia map i ich reprodukcji, a także zastosowania technologii cyfrowej w pracach kartograficznych. Podczas zajęć studenci nabiorą umiejętności praktycznych w obliczaniu współrzędnych prostokątnych punktów węzłowych siatki kartograficznej dla różnych odwzorowań, a także tworzenia map i przedstawiania danych statystycznych w formie map tematycznych.

Pełny opis:

WYKŁADY:

Trygonometria sferyczna. Wzory cosinusowe, sinusowe, pole powierzchni trójkąta sferycznego. Nadmiar sferyczny. Układy współrzędnych na kuli.

Teoria zniekształceń Tissota. Rodzaje i właściwości odwzorowań kartograficznych.

Odwzorowania płaszczyznowe. Odwzorowania gnomoniczne, stereograficzne,ortograficzne. Nieperspektywiczne odwzorowania płaszczyznowe.

Odwzorowania walcowe. Odwzorowania Mercatora, Lamberta, Cassiniego-Soldnera

Odzorowania stożkowe. Odwzorowania Lamberta-Gaussa, wiernopolowe Lamberta, Albersa, Ptolemeusza, Delisle’a i Tissota, pseudostożkowe.

Kartografia elipsoidy obrotowej, Odwzorowania i układy współrzędnych w Polsce po II wojnie światowej - od "Borowa Góra" do "PL-1992", "PL-2000" i "PL-UTM"

Opracowanie redukcyjne map. Generalizacja kartograficzna. Grawerowanie obrazów kartograficznych. Graficzne uplastycznianie map (rastry).

Reprodukcja kartograficzna. Ocena materiałów kartograficznych. Podstawowe procesy kartograficzno-wydawnicze, Kserografia. Kopie dwuazowe. Druk offsetowy.

Kartometria. Pomiar długości na mapach. Pomiary pól, objętości, spadków i nachyleń. Obliczanie powierzchnitopograficznej.

Kartografia tematyczna. Redakcja i opracowanie map tematycznych. Metody reprezentacji treści na mapach. Atlasy map tematycznych. Zbiory użytkowe tych map.

ĆWICZENIA:

Zastosowanie wzorów trygonometrii sferycznej.

Układy współrzędnych na kuli - zamiana układów. Powierzchnie trapezu sferoidalnego.

Opracowanie mapy w odwzorowaniu płaszczyznowym, walcowym, stożkowym. Dopasowanie skali do formatu. Obliczenie współrzędnych węzłów. Generalizacja treści. Opis mapy. Obliczenie skal i zniekształceń odwzorowawczych.

Opracowanie mapy tematycznej. Kartogramy i kartodiagramy.

Analiza kartometryczna mapy. Skurcz mapy. Graficzna prezentacja zniekształceń skali mapy.

Literatura:

1. Balcerzak J., Panasiuk J., Wprowadzenie do kartografii matematycznej. OW PW 2005

2. Gajderowicz I., Odwzorowania kartograficzne – podstawy. UWM 2009

3. Pasławski J. – Wprowadzenie do kartografii i topografii. Nowa Era 2010

4. Godek K., Kartografia – skrypt do ćwiczeń.

5.Medyńska – Gulij B.: „Kartografia i geowizualizacja”, PWN 2011

6. Inne dostępne podręczniki obejmujące tematykę przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Plewako
Prowadzący grup: Marek Plewako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Plewako
Prowadzący grup: Marek Plewako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Plewako
Prowadzący grup: Marek Plewako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.