Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.HYDROFIT.SM.IGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy, realizowany na 2 semestrze studiów stacjonarnych drugiego stopnia w wymiarze 15 h wykładów i 15h ćwiczeń projektowych.

Wymiar ECTS - 3p. Forma zaliczenia końcowego- zaliczenie na ocenę.

Pełny opis:

Wykłady 15 h - obejmują niżej przedstawiona problematykę:

Wiadomości wstępne – geneza, systematyka oraz rola roślinności wodnej i wodolubnej wykorzystywanej w oczyszczalniach hydrofitowych.

Procesy biochemiczne zachodzące w oczyszczalniach hydrofitowych – przemiany związków organicznych i azotowych oraz zatrzymywanie związków fosforu i metali ciężkich.

Oczyszczalnie hydrofitowe jako drugi lub trzeci stopień oczyszczania ścieków

Zasady projektowania oczyszczalni hydrofitowych – wstępne podczyszczanie ścieków, systemy z powierzchniowym (FWS) i podpowierzchniowym (VSB) przepływem ścieków.

Zastosowanie oczyszczalni hydrofitowych do oczyszczania wód opadowych, ścieków przemysłowych i odcieków ze składowisk odpadów.

Wykorzystanie oczyszczalni hydrofitowych w gospodarce osadami ściekowymi.

Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni hydrofitowych.

Ćwiczenia projektowe 15h - obejmują opracowanie:

Koncepcji projektowej oczyszczalni hydrofitowej typu FWS (kwatery stawowej lub rowu serpentynowego) składającej się z części obliczeniowej i części rysunkowej.

Koncepcji projektowej oczyszczalni hydrofitowej typu VSB (złoża gruntowo-roślinnego o podpowierzchniowym, poziomym przepływie ścieków) składającej się z części obliczeniowej i części rysunkowej.

Literatura:

Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E. 2010. Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Błażejewski R. 2003. Kanalizacja wsi. Wydaw. PZIiTS, o/ Poznań

Szpindor A., Wierzbicki K., Obarska-Pempkowiak H. 1999. Gruntowo-roślinne oczyszczalnie ścieków. Wyd. IBMiER, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

-zasady funkcjonowania , projektowania i eksploatacji urządzeń służących do oczyszczania ścieków z wykorzystaniem roślinności hydrofitowej.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

- dobrać i zaprojektować odpowiedni do sytuacji i potrzeb typ oczyszczalni hydrofitowej,

- sporządzić dokumentacje graficzną projektowanej oczyszczalni, w tym przy zastosowaniu odpowiednich programów komputerowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

- ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu nowych technologii oczyszczania ścieków oraz do efektywnej pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę obejmuje:

- test z wiadomości zdobytych na wykładach, na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

-zaliczenie projektu opracowanego w dwuosobowym zespole, na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać obliczenia i rysunki i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Miernik
Prowadzący grup: Włodzimierz Miernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Miernik
Prowadzący grup: Karolina Kurek, Włodzimierz Miernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Miernik
Prowadzący grup: Włodzimierz Miernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.