Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GWA01.08Z.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna I
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy: Geodezja, 5 sem., 6 sem., niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Dla całego przedmiotu (semestr 5 i 6 ): wiadomości o powierzchniach odniesienia, układach współrzędnych, osnowie podstawowej kraju (poziomej i wysokościowej), polu potencjalnym Ziemi, zagadnieniach dotyczących wysokości, zagadnieniach redukcyjnych, astronomii sferycznej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Wprowadzenie do geodezji wyższej. Systemy i układy odniesienia, układy współrzędnych. Podstawowa osnowa geodezyjna. Transformacje współrzędnych. Zagadnienia geometryczne geodezji wyższej: elipsoida obrotowa jako powierzchnia odniesienia, linia geodezyjna na powierzchni elipsoidy obrotowej, obliczanie współrzędnych na powierzchni elipsoidy, odwzorowanie powierzchni elipsoidy na płaszczyznę.

Tematyka ćwiczeń:

Rozwiązywanie zadań obliczeniowych z zakresu: wyznaczania długości południka na elipsoidzie,rozwiązywania trójkątów sferycznych, obliczania współrzędnych na powierzchni elipsoidy (zadanie wprost i odwrotne), przeliczania współrzędnych geodezyjnych, odwzorowania Gaussa-Krugera.

Literatura:

1. Czarnecki K., Geodezja współczesna w zarysie. PWN, Warszawa 2014.

2. Szpunar W.: Podstawy geodezji wyższej, PPWK, Warszawa, 1982.

3. Torge W., Geodesy - Second Edition. Walter de Gruyter, Berlin.

Efekty uczenia się:

Wiedza: zagadnienia dotyczące: matematyki, fizyki, pomiarów i obliczeń geodezyjnych, narzędzi design thinking przydatnych do zrozumienia zagadnień szeroko pojętej geodezji wyższej; zagadnienia dotyczące: powierzchni odniesienia, systemów i układów odniesienia, układów współrzędnych, zagadnień i obliczeń geometrycznej geodezji wyższej

Umiejętności: pracować z narzędziami design thinking, pozyskać informacje z literatury oraz obowiązujących aktów prawnych w zakresie tematyki dotyczącej geodezji wyższej, dobrać odpowiednie metody obliczeniowe do rozwiązania zadań z geometrycznej geodezji wyższej; rozwiązywać zadania obliczeniowe z zakresu geometrycznej geodezji wyższej, a także kontrolować i interpretować otrzymane wyniki obliczeń.

Kompetencje społeczne:zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji; odpowiedzialności za poprawność wykonywanych pomiarów i obliczeń oraz skutków ekonomicznych i społecznych ewentualnych zawinionych przez niego błędów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: zaliczenie wykładów w formie testu wielokrotnego wyboru (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0). Udział w ocenie końcowej 50%.

Ćwiczenia: zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń obliczeniowych (warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich sprawozdań, które muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3.0). Udział w ocenie końcowej 50%.

Praktyki zawodowe:

Ćwiczenia polowe w 6 semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klemens Godek
Prowadzący grup: Klemens Godek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.