Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GWA01.08L.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna II
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Dla całego przedmiotu (semestr 5 i 6 ): wiadomości o powierzchniach odniesienia, układach współrzędnych, osnowie podstawowej kraju (poziomej i wysokościowej), polu potencjalnym Ziemi, zagadnieniach dotyczących wysokości, zagadnieniach redukcyjnych, astronomii sferycznej.

Pełny opis:

Wykłady: elementy teorii pola siły ciężkości Ziemi oraz wyznaczenia figury Ziemi metodami grawimetrycznymi. Redukcje grawimetryczne. Pojęcie wysokości, wysokości ortometrycznych, normalnych, geometrycznych i dynamicznych. Podstawowa osnowa wysokościowa. Niwelacja precyzyjna. Elementy astronomii geodezyjnej i sferycznej.

Ćwiczenia:Przeliczanie współrzędnych między układami współrzędnych na sferze. Rozwiązywanie zadań dotyczących zjawisk ruchu dobowego.

Literatura:

1. Czarnecki K., Geodezja współczesna w zarysie. PWN, Warszawa 2014.

2. Szpunar W.: Podstawy geodezji wyższej, PPWK, Warszawa, 1982.

3. Torge W., Geodesy - Second Edition. Walter de Gruyter, Berlin.

Efekty uczenia się:

Wiedza: zagadnienia dotyczące: matematyki, fizyki, pomiarów i obliczeń geodezyjnych,narzędzi design thinking przydatnych do zrozumienia zagadnień szeroko pojętej geodezji wyższej; zagadnienia dotyczące: elementów geodezji dynamicznej, zagadnień związanych z wyznaczeniem figury ziemi metodami grawimetrycznymi, elementów astronomii geodezyjnej i sferycznej.

Umiejętności: pracować z narzędziami design thinking, pozyskać informacje z literatury oraz obowiązujących aktów prawnych w zakresie tematyki dotyczącej geodezji wyższej, dobrać odpowiednie metody obliczeniowe do rozwiązania zadań z geodezji wyższej; wykonać przejście od wysokości na fizycznej powierzchni Ziemi do wysokości ortometrycznych lub normalnych, rozwiązywać zagadnienia z zakresu astronomii sferycznej.

Kompetencje społeczne: zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji; odpowiedzialności za poprawność wykonywanych pomiarów i obliczeń oraz skutków ekonomicznych i społecznych ewentualnych zawinionych przez niego błędów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej z zakresu tematycznego z całego przedmiotu realizowanego w semestrze 5 i 6 (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0). Udział w ocenie końcowej modułu 60%.

Ćwiczenia: zaliczenie kolokwium pisemnego (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0). Udział w ocenie końcowej modułu 40%

W okresie zdalnego nauczania egzamin oraz kolokwium przeprowadzane jest zgodnie z aktualnymi wytycznymi obowiązującymi w Uczelni dotyczącymi zdalnej lub stacjonarnej formy weryfikacji. W przypadku przeprowadzania egzaminu w formie zdalnej egzamin jest ustny.

Praktyki zawodowe:

Ćwiczenia polowe w semestrze 6.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.