Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geograficzne systemy informacji przestrzennej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GSYP1.10L.SI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geograficzne systemy informacji przestrzennej I
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 4 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi narzędziami i technologiami geoinformatycznymi (GIS, SIP) służącymi do rozwiązywania problemów związanych z gospodarką przestrzenną, wykorzystaniem, przekształcaniem i ochroną środowiska przyrodniczego oraz planowaniem przestrzennym. Studenci zaznajomią się z komputerowymi metodami przeprowadzania analiz przestrzennych. Przedstawione zostaną obszary praktycznych zastosowań GIS oraz przykłady wykorzystania GIS w procesie podejmowania decyzji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi narzędziami i technologiami geoinformatycznymi (GIS, SIP) służącymi do rozwiązywania problemów związanych z gospodarką przestrzenną, wykorzystaniem, przekształcaniem i ochroną środowiska przyrodniczego oraz planowaniem przestrzennym. Studenci zaznajomią się z komputerowymi metodami przeprowadzania analiz przestrzennych. Przedstawione zostaną obszary praktycznych zastosowań GIS oraz przykłady wykorzystania GIS w procesie podejmowania decyzji.

Literatura:

1. Jezioro P., Kozak J. 2004. Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej - ćwiczenia. Wydawnictwo Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

2. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. 2007. GIS – obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

3. Litwin L., Myrda G. 2007. Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Wydawnictwo Helion S.A.

4. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. 2006. GIS – Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

5. Mularz S. 2004. Podstawy teledetekcji, wprowadzenie do GIS. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków

6. Urbański J., 2009. GIS w badaniach przyrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Posiada informacje o komercyjnych i open source narzędziach i technologiach GIS służących do rozwiązywania problemów związanych z gospodarką przestrzenną, wykorzystaniem, przekształcaniem i ochroną środowiska przyrodniczego.

Zna różne rodzaje danych przestrzennych w postaci wektorowej i rastrowej (numeryczne modele terenu, zdjęcia lotnicze i satelitarne, mapy tematyczne).

Ma wiedzę w zakresie dostępności danych przestrzennych oraz baz danych GIS. Zna metody pozyskiwania informacji o środowisku.

Zna metody wykonywania prostych analiz przestrzennych.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi dobrać odpowiednie oprogramowanie GIS (komercyjne, open source) do rozwiązania konkretnego zadania.

Potrafi pozyskiwać gromadzić, przetwarzać interpretować i wizualizować dane geoprzestrzenne.

Potrafi wykorzystać numeryczny model terenu do obliczenia spadków terenu, ekspozycji. Potrafi wykonać analizę widoczności i analityczne cieniowanie, obliczyć pola powierzchni i objętości.

Potrafi stosować metody GIS w wykonywaniu prostych analiz przestrzennych. Umie wykorzystać algebrę map.

Potrafi wykonać analizę wielokryterialną, wykorzystać funkcje sąsiedztwa, łączenia i nakładania.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość i głęboką potrzebę ciągłego dokształcania i samodoskonalenia z uwagi na bardzo szybki rozwój technologii GIS oraz teledetekcji satelitarnej.

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zleconego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Rozwiązanie zadania problemowego, zaliczenie projektu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Wojkowski
Prowadzący grup: Jakub Wojkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Wojkowski
Prowadzący grup: Jakub Wojkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Wojkowski
Prowadzący grup: Agnieszka Sulikowska, Jakub Wojkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.