Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarowanie wodą opadową w terenach zurbanizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GOSWO.NM.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie wodą opadową w terenach zurbanizowanych
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani ze skutkami zmian antropogeniczych w przestrzeni w wyniku jej urbanizacji, wpływie urbanizacji na obieg wody. Zostaną przedstawione rozwiązania zmierzające do przywrócenia utraconej retencji zlewni oraz omówione podstawy ich planowania i wymiarowania. Studenci w ramach ćwiczeń wykonują koncepcję zagospodarowania wód opadowych z obszarów zurbanizowanych z wykorzystaniem retencji i infiltracji.

Pełny opis:

Wykład (5 h):

Wpływ zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na zasoby ilościowe i jakościowe wody. Metody oceny wpływu antropopresji na stan zasobów wodnych

Podstawy prawne związane z planowaniem przestrzennym i gospodarowaniem wodą opadową w zlewni. Rozwiązania techniczne stosowane w zrównoważonym gospodarowaniu wodą w zlewni. Przykłady rozwiązań z zakresu retencji i infiltracji wód

Ćwiczenia (5 h):

Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych z terenu uszczelnionego

Literatura:

Geiger W., Dreseitl H. 1999. Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik retencjonowania i infiltracji wód deszczowych do gruntu na terenie zabudowanym. Oficyna Wydawnicza Projprzem – EKO, Bydgoszcz

Wałęga A., Radecki-Pawlik A., Kaczor G. 2013. Naturalne sposoby zagospodarowania wód opadowych. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

wpływ zmian antropogenicznych na zasoby wody w zlewni oraz sposoby oceny tego wpływu.

podstawy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w zlewniach zurbanizowanych, także ważniejsze zapisy prawne związane z planowaniem przestrzennym w gospodarowaniu wodą. Ma wiedzę o rozwiązaniach technicznych zwiększających zasoby wodne w zlewni

Umiejętności - potrafi:

opracować koncepcję zagospodarowania wód opadowych w zlewni zurbanizowanej oraz zaprojektować wybrane rozwiązania

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

podejmowania świadomych działań zmierzajacych do zrónoważonego kształtowania zasobów wodnych w zlewni zurbanizowanej

pracy w grupie przy wykonywaniu zleconych zadań projektowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie pisemne (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0). Udział w ocenie końcowej modułu 45%

Ćwiczenia:

zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest poparwne wykonanie koncepcji). Udział w ocenie końcowej modułu 55%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Dariusz Młyński, Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.