Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GONIE.11L.SI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka nieruchomościami
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy wybranych zagadnień i procesów z gospodarki nieruchomościami: podstaw prawnych, teorii funkcjonowania rynku nieruchomości, określania wartości rynkowej w procesie wyceny, specyfiki inwestowania w nieruchomości, procesów pozyskiwania gruntów przez deweloperów pod inwestycje.

Pełny opis:

Podstawy prawne gospodarki nieruchomościami.Teorie wartości nieruchomości. Cena, koszt, wartość. Rodzaje wartości nieruchomości

Definicja nieruchomości i ich podziały. Cechy nieruchomości i ich wpływ na wartość.

Podejścia, metody i techniki określania wartości.

Istota i specyfika rynku nieruchomości. Funkcje i cechy rynku.

Prawa na rynku nieruchomości. Cykle koniunkturalne.

Gospodarka gruntami na obszarach wiejskich i wyłączanie gruntów z produkcji rolnej pod inwestycje

Specyfika inwestowania w nieruchomości. Kategorie inwestowania w nieruchomości

Etapy procesów deweloperskich: studium wykonalności, pozyskanie gruntów, opracowanie dokumentacji projektowe, pozyskanie źródeł finansowania, realizacja inwestycji, marketing oraz sprzedaż.

Treść - ćwiczenia

Gospodarka nieruchomościami – zakres tematyczny i organizacyjny przedmiotu

Struktura władania zasobami nieruchomości na obszarach wiejskich

Analiza miejsca lokalizacji inwestycji

Analiza sieci uzbrojenia terenu nieruchomości zurbanizowanych

Opracowanie bazy danych do wyceny nieruchomości

Wycena nieruchomości - wpływ czasu na zmianę ceny nieruchomości, cechy nieruchomości i ich wagi w procesie wyceny

Obliczenie wartości nieruchomości podejściem porównawczym, obliczenie wartości nieruchomości podejściem mieszanym

Analiza cen ofertowych nieruchomości i cen rynkowych z rejestru cen i wartości

Prezentacja wyników analiz i badań związanych gospodarką nieruchomościami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysława Morzyniec
Prowadzący grup: Władysława Morzyniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Ostrowska
Prowadzący grup: Renata Ostrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Ostrowska
Prowadzący grup: Renata Ostrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.