Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geodezja satelitarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GEOSA.08Z.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja satelitarna
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy: Geodezja, 5 sem., 6 sem., niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Historia i zalety satelitarnej oraz problemy do rozwiązania. Pomiary kierunków i odległości w geodezji satelitarnej. Refrakcja astronomiczna i satelitarna. Prawa Keplera oraz dynamiki Newtona. Zadanie n ciał. Równanie ruchu satelity i elementy orbity. Prędkość satelity na orbicie. Perturbacje orbit. Systemy i układy odniesienia w geodezji, czas i parametry orientacji przestrzennej Ziemi. Lokalny i globalny astronomiczny i elipsoidalny systemy odniesienia. Elipsoida i geoida. Rodzaje orbit. Techniki pomiarowe geodezji satelitarnej i kosmicznej: SLR, LLR, GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou i Galileo), TRANSIT, DORIS. Systemy wspomagania GNSS: SBAS (EGNOSS, WAAS, QZSS, IRNSS, MSAS, GAGAN) i GBAS (ASG-Eupos), MGEX oraz VLBI. Alitimetria Satelitarna oraz Reflektometria GNSS. System GPS, jego budowa, metody pomiarów oraz serwisy.

Pełny opis:

Zalety pomiarów geodezji satelitarnej i ich historia oraz problemy do rozwiązania. Pomiary kierunków i odległości w geodezji satelitarnej oraz pomiary odległości pomiędzy satelitami (SST). Refrakcja astronomiczna i satelitarna. Prawa Keplera oraz dynamiki Newtona. Zadanie n ciał. Równanie ruchu satelity i elementy orbity. Prędkość satelity na orbicie. Perturbacje orbit. Systemy i układy odniesienia w geodezji, czas stosowany w geodezji satelitarnej oraz parametry orientacji przestrzennej Ziemi. Wyznaczanie elementów orbity na podstawie współrzędnych i prędkości satelity oraz zadanie odwrotne. Lokalny i globalny astronomiczny i elipsoidalny systemy odniesienia. Elipsoida i geoida. Rodzaje orbit: LEO, MEO i GEO. Techniki pomiarowe geodezji satelitarnej i kosmicznej: SLR, LLR, GNSS, TRANSIT, DORIS. Systemy wspomagania GNSS: SBAS (EGNOSS, WAAS, QZSS, IRNSS, MSAS, GAGAN) i GBAS (ASG-Eupos), MGEX oraz VLBI. Alitimetria Satelitarna oraz Reflektometria GNSS. System GPS: 1) segmentów kosmicznego, kontroli i użytkownika, 2) metody kodową i fazową pomiarów pseudoodległości, 3) depesza nawigacyjna i jej struktura, 4) czas GPS, 5) metody pomiarów statyczna i RTK. 5) źródła błędów GPS - opóźnienie jonosferyczne i troposferyczne.

Literatura:

1. Czarnecki Kazimierz – Geodezja Współczesna w zarysie. Wiedza i Zycie 1995.

2. Lamparki Jacek – GPS w geodezji , Wydawnictwo Gall, Katowice 2003.

3. Kluesberg A. Teunissen PJG – GPS for Geodesy, Sprnger 1998.

4. Hoffmann-Walenhof et al. – GNSS, Globar Navigation Satellite System, GPS, GLONASS, Galileo and more, Springer 2008.

5. Sjöberg B. – Satellite Geodesy, Springer, 2008.

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, wybranych działów fizyki niezbędną do zrozumienia zagadnień związanych z satelitarnymi technikami pomiarowymi.

Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie satelitarnych technik pomiarowych, geodezji satelitarnej, geodezji wyższej.

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie stosowania w geodezji metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy otrzymanych wyników.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, także obcojęzycznej, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać własne opinie.

Potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą zadanemu tematowi.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2,0 Nie potrafi rozwiązać poprawnie zadań . Opanowanie poniżej 51 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Na ocenę 3,0 Rozwiązuje jedynie niektóre zadania Opanowanie od 51 % do 65 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Na ocenę 3,5 Opanowanie od 65 % do 70 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Na ocenę 4,0 Rozwiązuje większość zadań. Opanowanie od 70 % do 80 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Na ocenę 4,5 Opanowanie od 80 % do 85 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Na ocenę 5,0 Rozwiązuje wszystkie/prawie wszystkie zadania Opanowanie od 85 % do 100 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Praktyki zawodowe:

bez praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kosek
Prowadzący grup: Wiesław Kosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kosek
Prowadzący grup: Wiesław Kosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Siejka
Prowadzący grup: Zbigniew Siejka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Siejka
Prowadzący grup: Zbigniew Siejka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.