Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geoinformacyjne bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GEOBAZDA.NM.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geoinformacyjne bazy danych
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Dla obszaru całego kraju zakładanie i prowadzone są w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej. Celem nauczania przedmiotu jest wykształcenie umiejętności pozwalających na tworzenie i aktualizowanie podstawowych, krajowych baz przestrzennych.

Pełny opis:

Dla obszaru całego kraju zakładanie i prowadzone są w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej. Celem nauczania przedmiotu jest wykształcenie umiejętności pozwalających na tworzenie i aktualizowanie podstawowych, krajowych baz przestrzennych.

Studenci tworzą i aktualizują bazy EGiB, GESUT i BDOT500 na danych rzeczywistych za pomocą wybranego sytemu informatycznego.

Literatura:

Parzyńsk Z., Chojka A. Infrastruktura informacji przestrzennej UML. Wyd. Geodeta. 2013

Pachelski W., in. Podstawy budowy infrastruktury informacji przestrzennej. Wyd. UMW 2012

Efekty uczenia się:

Opisuje stan obecny i perspektywy programu INSPIRE

Opisuje urzędowe bazy danych przestrzennych w Polsce

Objaśnia metodykę budowy i aktualizacji baz: EGiB, GESUT, i BDOT500 za pomocą wybranego sytemu informatycznego.

Tworzy i aktualizuje bazy PRPOG, BDSOG i PRG na danych rzeczywistych za pomocą wybranego sytemu informatycznego.

Tworzy i aktualizuje bazy EGiB, GESUT i BDOT500 na danych rzeczywistych za pomocą wybranego sytemu informatycznego.

Harmonizuje bazy przestrzenne i tworzy opracowania kartograficzne

Metody i kryteria oceniania:

Test kontrolny sprawdzający umiejętności tworzenia i aktualizacji baz EGiB, GESUT i BDOT500.

Praktyki zawodowe:

--------

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)