Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geodezja inżynieryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GEINZ.08L.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja inżynieryjna
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy: Geodezja, 6 sem,stacj,inż.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiadomości o roli i zadaniach geodety w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie kubaturowym i w drogownictwie. Projektowanie, zakładanie, pomiar i analiza osnowy realizacyjnej, metody tyczenia sytuacyjnego. Dokładności metod tyczenia. Opracowanie projektu tyczenia sytuacyjnego i wysokościowego osi tras drogowych. Pomiar i bilansowanie mas ziemnych. Ćwiczenia z przedmiotu składają się z części projektowej (opracowania kameralne pomiarów realizacynych) oraz z części praktycznej (pomiary realizacyjne w terenie).

Pełny opis:

Treści programowe

>WYKŁAD

Zakres zastosowań metod geodezyjnych

w pracach geodezji inżynieryjno-przemysłowych

Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

Projektowanie i zakładanie osnów realizacyjnych

Proces realizacji sytuacyjno-wysokościowej inwestycji

Tworzenie i wykorzystanie danych z numerycznego modelu terenu

Pomiary geodezyjne związane z realizacją tras komunikacyjnych

Prace geodezyjne w górnictwie

Prace geodezyjne w hydrotechnice

Prace geodezyjne w przemyśle maszynowym

Opracowanie projektu realizacyjnego

Analiza dokładności geodezyjnych prac realizacyjnych

>ĆWICZENIA

Pomiary realizacyjne wielkości geometrycznych

Tyczenie tras komunikacyjnych w płaszczyźnie poziomej i pionowej

Pomiar niwelacyjny i obliczanie objętości mas ziemnych

Projekt pomiaru realizacyjnego

Trasowanie ramy budowlano-montażowej

Pomiar realizacyjny obiektów kubaturowych z zastosowaniem różnych metod pomiarowych

Pomiar realizacyjny trasy z łukiem kołowym

Pomiar realizacyjny trasy

w płaszczyźnie pionowej

Sporządzenie operatu pomiarowego

Literatura:

1. Czaja J.: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa: zbiór przykładów i zadań.

Cz. 2. Wydawnictwa AGH. Kraków, 1987.

2. Czaja J.: Wybrane zagadnienia z geodezji inżynieryjnej. Wydawnictwa AGH. Kraków, 1996.

3. Gałda M.: Geodezja w budownictwie i inżynierii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów, 1998.

4. Gocał J.: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Skrypty Uczelniane Cz. 1. Wydawnictwa AGH. Kraków, 1999.

5. Gocał J., Żak M.: Prace geodezyjne w przemyśle. Wydawnictwa AGH. Skrypt uczelniany nr 965. Kraków 1985

6. Jagielski A.: Podstawy geodezji inżynieryjnej - standardy, pomiary realizacyjne, trasy, objętości. Wydawnictwo Geodpis. Kraków, 2012.

7. Kopiejewski G., Gral M.: Geodezja inżynieryjna: działy wybrane. Skrypt dla studentów Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, kierunku geodezja i kartografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn, 2003.

8. Przewłocki S.: Miernictwo budowlane. Wydawnictwo ART. Olsztyn, 1994.

9. Praca Zbiorowa: Geodezja inżynieryjna. Tom II , Wydawnictwo PPWK. Warszawa, 1998.

10. Praca zbiorowa pod redakcją F. Roli: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Wykłady. Część II.

11. Aktualne akty prawne (ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz stosowne Rozporządzenia Ministerialne – zastępujące instrukcje i wytyczne).

Efekty uczenia się:

>>Wiedza

Student potrafi nazywać i wytłumaczyć zagadnienia z zakresu geodezji inżynieryjnej a także potrafi interpretować wyniki pomiarów

Student posiada wiedzę na temat problemów realizacji prac z zakresu geodezji inżynieryjnej

Student potrafi wykonać a następnie podsumować wykonane pomiary, oraz obliczenia a także wytłumaczyć ich przebieg.

Student zna kolejne etapy procesów inwestycyjnych oraz znaczenie prac geodezyjnych w trakcie ich trwania

>>Umiejętności

Student ma świadomość wyboru odpowiednich metod pomiarowych i konieczności informowania o nich w materiałach podsumowujących

Student potrafi przygotować pomiar z uwzględnieniem wymagań technicznych

Student potrafi ocenić wiarygodność i poprawność wykonania swojej pracy

Potrafi rozwiązywać zadania właściwie stosując poznane metody obliczeniowe

Student potrafi prowadzić dokumentację geodezyjną na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, instrukcji i wytycznych, ma świadomość konieczności śledzenia zmian w prawie dotyczącym tematyki powiązanej z geodezją inżynieryjną

>>Kompetencje społeczne

Student posiada świadomość odpowiedzialności pracy inżynierskiej, rozumie konsekwencje prawidłowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia pomiarów i obliczeń

Student potrafi zarządzać grupą i organizować w sposób przedsiębiorczy jej pracę

Student potrafi współpracować w zespole przyjmując różne zadania

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny

Ćwiczenia - zaliczenie tematów, odpowiedzi ustne, aktywność w trakcie pomiarów

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Krupiński
Prowadzący grup: Pelagia Gawronek, Waldemar Krupiński, Maria Makuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Krupiński
Prowadzący grup: Pelagia Gawronek, Waldemar Krupiński, Maria Makuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Krupiński
Prowadzący grup: Pelagia Gawronek, Waldemar Krupiński, Maria Makuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kwinta
Prowadzący grup: Tomasz Czempas, Andrzej Kwinta, Maria Makuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.