Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fotogrametria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.FOT01.08Z.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fotogrametria
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy: Geodezja, 5 sem., 6 sem., niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami wykonywania i opracowywania zdjęć metrycznych sporządzonych kamerami naziemnymi i lotniczymi, a także opanowanie przez nich różnych metod wykonywania map na podstawie materiałów fotogrametrycznych.

Pełny opis:

Fotogrametria to dziedzina nauk technicznych zajmująca się pozyskiwaniem wiarygodnych informacji o obiektach fizycznych i ich otoczenia drogą rejestracji pomiaru i interpretacji obrazów lub ich reprezentacji numerycznych otrzymanych z sensorów.

Fotogrametria dostarcza danych metrycznych zarówno płaskich jak i przestrzennych. Zalicza się do nowoczesnych technik pomiarowych o wyjątkowych walorach (obiektywność, aktualność, szczegółowość, jednolitość dokładności, zalety technologiczne i ekonomiczne). Dzięki takim zaletom fotogrametria znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki w szczególności tych, które powinny bazować na zbiorach różnorodnych danych przestrzennych.

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami wykonywania i opracowywania zdjęć metrycznych sporządzonych kamerami naziemnymi i lotniczymi, a także opanowanie przez nich różnych metod wykonywania map na podstawie materiałów fotogrametrycznych.

Literatura:

1. O. Dorozhynskyy – „Podstawy fotogrametrii”

2. O. Dorozhynskyy – „Fotogrametria analityczna i cyfrowa”

3. B. Kwoczyńska – „Skrypt do ćwiczeń z fotogrametrii cyfrowej”

4. J. Butowtt – „Fotogrametria”

5. R. Preuss, Z. Kurczyński - „Podstawy fotogrametrii”

6. M. Graliński – „Aerofotografia i fotogrametria lotnicza jednoobrazowa”

7. M. Graliński – Stereofotogrametria lotnicza”

8. M. Graliński – „Fotogrametria naziemna”

Efekty uczenia się:

wg sylabus

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzeniu i ocenie podlegają wykonane samodzielnie na zajęciach projekty.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.