Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywa i zioła w ogrodach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.F5s.WIZ.SI.KAKXZ.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywa i zioła w ogrodach
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

uzupełniający - fakultatywny

Pełny opis:

Wykłady - tematyka zajęć:

Historia ogrodów warzywnych i zielarskich. Przykłady założeń ogrodowych wykorzystujących rośliny warzywne i zielarskie na świecie i w Polsce

Cel i temat ogrodu użytkowego. Kryteria doboru gatunków roślin w odniesieniu do adresata ogrodu

Zasady ustalania płodozmianu i wyboru systemu uprawy warzyw i ziół w ogrodach

Klasyfikacje roślin i surowców oraz ich przydatność w wyborze gatunków do planowanych założeń ogrodowych

Oddziaływanie roślin zielarskich i warzywnych na organizm człowieka

Agrotechnika uprawy wybranych gatunków warzyw i ziół w przydomowych ogrodach użytkowych

Ćwiczenia - tematyka zajęć

Biologia rozwoju, zasady zbioru części użytkowych, dekoracyjność poszczególnych gatunków ziół oraz warzyw i ich odmian

Prezentacja reportu doboru gatunków/odmian warzyw i ziół do konkretnego ogrodu tematycznego i jego uzasadnienie

Literatura:

Podstawowa:

1/ Senderski M.E. 2017. Prawie wszystko o ziołach. Wyd. M.E. Senderski, Podkowa Leśna

2/ Poradnik dla plantatorów Uprawa ziół. 2010 . – pr. zbiorowa pod red B. Kołodziej. PWRiL, Poznań

3/ Sikora E. 2009. Warzywnik – zakładanie i pielęgnacja. Mulico, Warszawa

Uzupełniająca:

1/ Hobhouse P. 2005. Historia ogrodów. Arkady, Warszawa.

2/ Bauer K. 2007. Ogród warzywny. KDC, Warszawa.

3/ Kołota M. (red.) 2000. Polowa uprawa warzyw. Brasika, Szczecin

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

warzywne i zielarskie założenia ogrodowe

biologię, wartość odżywczą, właściwości lecznicze oraz różnice odmianowe warzyw i ziół

zasady doboru gatunków roślin warzywnych i zielarskich dla konkretnego założenia ogrodowego

agrotechniki uprawy warzyw i ziół w przydomowych ogrodach użytkowych

Umiejętności - potrafi:

wyszukiwać szczegółowe informacje na temat oddziaływania warzyw i ziół na organizm człowieka

właściwie dobierać gatunki i odmiany warzyw i ziół do konkretnego założenia ogrodowego

organizować przestrzennie i czasowowo rozmieszczenie roślin w założeniu ogrodowym

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

przekazywania odbiorcom ogrodu informacji na temat korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania roślin zielarskich i warzywnych

sprostania wymaganiom adresata użytkowego ogrodu warzywno-ziołowego

wskazywania sposobów uzyskiwania warzyw i ziół o wysokiej jakości.

Metody i kryteria oceniania:

ocena opracowania pisemnego - 50% oceny końcowej

ocena prezentacji ustnej - 50% oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Capecka
Prowadzący grup: Ewa Capecka, Joanna Gil, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Capecka
Prowadzący grup: Joanna Gil, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Capecka
Prowadzący grup: Ewa Capecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)