Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe technologie w ogrzewnictwie i wentylacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.F3s.NTOW.NM.IISZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe technologie w ogrzewnictwie i wentylacji
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest pozyskanie przez studenta wiedzy o aktualnych kierunkach badań i rozwoju techniki grzewczej i wentylacyjnej. Dynamiczne zmiany rozwojowe wymagają poszerzenia kompetencji koniecznych do przeprowadzenia analiz w zakresie uwarunkowań higienicznych, klimatyzacyjnych, budowlanych i technologicznych w projektowaniu oraz wykonawstwie instalacji klimatyzacyjno-grzewczych. Przedmiot zawiera nastepujące zagadnienia: uzdatnianie powietrza w nowoczesnej centrali klimatyzacyjnej, rozprowadzenie i kształtowanie się strumienia powietrza nawiewanego do pomieszczenia, powstawanie i tłumienie hałasu w instalacjach klimatyzacyjno-grzewczych, budowa i zasada działania pompy ciepła, obieg Lindego, wykorzystanie pompy ciepła w ogrzewaniu i klimatyzacji.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

Systemy i urządzenia klimatyzacyjne.

Omówienie pełnej klimatyzacji pomieszczeń (lato/zima) z centralnym uzdatnianiem powietrza: centrala klimatyzacyjna, procesy uzdatniania powietrza, doprowadzenie powietrza do pomieszczenia oraz jego rozdział w pomieszczeniu klimatyzowanym; powstawanie i tłumienia hałasu.

Pompa ciepła jako źródło ciepła i chłodu w instalacjach klimatyzacyjno-grzewczych. Obieg Lindego.

Omówienie systemów grzewczych z wykorzystaniem różnych źródeł ciepła.

Omówienie urządzeń służących rekuperacji ciepła w instalacjach klimatyzacyjno-grzewczych.

Ćwiczenia (15 godz.)

Omówienie tematu ćwiczenia projektowego „Koncepcja systemu klimatyzacji scentralizowanej (dla lata i zimy)”.

Przyjęcie geometrii i konstrukcji budynku, obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego oraz strumienia powietrza dla zrównoważenia zysków i strat ciepła (ugruntowanie umiejętności z części I przedmiotu dotyczących zysków i strat ciepła).

Obliczenia przemian zachodzących podczas uzdatniania powietrza dla klimatyzacji (obliczenia analityczne oraz z wykorzystaniem wykresu „h-x” Molliera).

Obliczenia kształtowania się strumienia powietrza w pomieszczeniu w zależności od systemu klimatyzacji (laminarna, wyporowa, mieszająca).

Dobór nawiewników i wywiewników dla instalacji klimatyzacyjno-grzewczej.

Obliczenia sieci kanałów (geometria kanałów, równowaga hydrauliczna).

Obliczenia hałasu w instalacji klimatyzacyjno-grzewczej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Recknagel-Sprengel. 1976. Ogrzewanie i klimatyzcja. Arkady, Warszawa.

2. W. P. Jones. 2001. Klimatyzacja. Arkady, Warszawa.

3. Pełech A. 2010. Wentylacja i klimatyzacja. Podstawy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Uzupełniajaca:

4. Baumgarth i inni. 2010. Poradnik Klimatyzacji. Tom 1: Podstawy. Systherm Technik, Poznań.

6. Malicki M. 1980. Wentylacja i klimatyzacja. PWN, Warszawa.

7. A. Sadłowska-Sałęga, J. Radoń. 2012. Podstawy termodynamiki. Nauka i Technika, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student umie dobrać i zwymiarować urządzenia do centrali klimatyzacyjnej na podstawie parametrów powietrza nawiewanego określonych poprzez obliczenia analityczne oraz za pomocą wykresu Molliera (lato/zima). Potrafi wykonać obliczenia instalacji z centralnym systemem uzdatniania powietrza (obliczenia hydrauliczne, rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu, hałas w instalacji) oraz dobrać urządzenia z uwzględnieniem najnowszej techniki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie koncepcji instalacji klimatyzacyjnej; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Egzamin pisemny ograniczony czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Radoń
Prowadzący grup: Jan Radoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W zależności od sytuacji pandemicznej zarówno zaliczenie projektu jak i egzamin mogą zostać przeprowadzone zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.