Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezwykopowe metody odnowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.F3s.BMWK.NM.IISZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezwykopowe metody odnowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z nowoczesnymi (bezwykopowymi) metodami odnowy technicznej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pełny opis:

WYKŁADY

Materiały stosowane w budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – rodzaje, wady, zalety.

Awarie oraz uszkodzenia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – przyczyny, rodzaje.

Czyszczenie przewodów oraz poszukiwanie uszkodzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Metody odnowy technicznej sieci – rodzaje, zakres prac i kryteria wyboru.

Renowacja przewodów z wykorzystaniem "rękawa".

Przebudowa przewodów z wykorzystaniem „reliningu”.

Renowacja sieci metodami natryskowymi.

Rekonstrukcja sieci metodą krakingu.

Naprawa studni i przewodów kanalizacyjnych.

Przeciski hydrauliczne, przewierty sterowane i mikrotuneling.

Zajęcia na obiekcie (czyszczenie przewodów, inspekcja kanałowa, wybrana metoda odnowy) lub prezentacja wybranej firmy działającej w branży technologii bezwykopowych.

Literatura:

1. Pr. zbiorowa pod red. A. Kuliczkowskiego. 2010. Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska. Wyd. Seidel-Przywecki.

2. Pr. zbiorowa pod red. A. Kolonko. 2011. Podstawy bezwykopowej rehabilitacji technicznej przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych. Wyd. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz.

3. Tuchowicki A., Feofanov Y. 2006. Współczesne trendy w dziedzinie eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

4. Madryas C., Przybyła B., Wysocki L. 2010. Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław.

5. Denczew S., Królikowski A. 2002. Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady, Warszawa.

6. Czasopismo: Inżynieria Bezwykopowa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna problematykę awaryjności przewodów, poszukiwania i identyfikowania ich uszkodzeń, a także zakresu i technologii wykonywania odnowy technicznej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student jest gotów do uwzględniania skutków ekonomicznych, technicznych, środowiskowych i społecznych doboru technologii odnowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na ocenę w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; ocena z zaliczenia skalowana jest następująco: < 51% – niedostateczny (2,0), 51–60 – dostateczny (3,0), 61–70 – dostateczny plus (3,5), 71–80 – dobry (4,0), 81–90 – dobry plus (4,5), 91–100 – bardzo dobry (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bergel
Prowadzący grup: Tomasz Bergel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.