Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

River training close to nature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.F2s.RIVER.SM.IGWZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: River training close to nature
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kiw.ur.krakow.pl/~loczek/przedmioty.html
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

During this subject students will get the knowledge about the close-to-nature river training. As long as the Water Frame and Flood directives are in force, the new river structures and river training methods are introduced. The main objective of the course is understanding which practices can be used in different parts of rivers.

Pełny opis:

Lectures

1. Hydrological introduction

2. Water Framework Directive

3. Fluvial processes in natural rivers

4. Hydromorphological characteristics of rivers

5. Hydraulic parameters of water flowing in river channels. River dynamics and riverbed stability.

6. Close to nature river structures

7. Methods of river training close to nature

8. The examples of river naturalization projects

Classes

1. Evaluation of the river restoration - Problem 1

2. Evaluation of the river restoration - Problem 2

3. Evaluation of the river restoration - Problem 3

Literatura:

Przedwojski et. al., 2000, River training techniques.

A. Strużyński, W. Bartnik, 2008, Flood protection in high valued river ecosystem – Middle Delta system of the Nida River, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, manuscript

W. Bartnik, K. Banasik, L. Książek, A. Radecki-Pawlik, A. Strużyński, 2005, Forecasting of fluvial processes on the Skawa River within back-water reach of the Świnna Poręba reservoir, Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Computational modeling for the developement of sustainable water-resources systems in Poland, US-Poland Technology Transfer Program, monographic volume E-5 (387),ISBN 83-88765-59-0, ISSN 0138-0117, Warszawa 57-85.

Mokwa M., tymków P., Wężyk P., 2009, Identification of flow resistance coefficients in floodplain forests using terrestrial laser scanning, Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XXXI, No. 1

Efekty uczenia się:

IGW2_W02

IGW2_W04

IGW2_U05

IGW2_K03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zaliczenie w formie pisemnej (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0), student odpowiada na 4 pytania. Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Zaliczenie ćwiczeń

Zaliczenie w formie projektu (minimum 50% poprawnych treści w każdym punkcie projektu w celu uzyskania oceny 3.0), student otrzymuje 2 projekty. Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Strużyński
Prowadzący grup: Jacek Florek, Andrzej Strużyński, Eniko Tamas, Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)