Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eksploatacja urządzeń wodnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.EKWOD.NI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksploatacja urządzeń wodnych
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wymiar ECTS: 5

Status modułu: fakultatywny

Forma zaliczenia końcowego: zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne wiedza i umiejętności z zakresu hydraulika, budownictwo wodne

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Kod formy studiów i poziomu kształcenia: NI

Semestr studiów: 5

Specjalność: Inżynieria Wodna i Sanitarna

Język kształcenia: polski

Pełny opis:

Wykłady 10 godz.

Podstawy eksploatacji systemów i sposoby eksploatacji urządzeń.

Teoria użytkowania urządzeń technicznych.

Inwentaryzacja budowli wodnych.

Eksploatacja budowli wodnych: wymagane dokumenty i sposób ich sporządzenia w myśl obowiązujących przepisów (przykłady instrukcji eksploatacji urządzeń wodnych: jazu, zbiornika wodnego, zapory, stopnia wodnego).

Śródlądowe drogi wodne. Śluzy wodne, ich obsługa i eksploatacja. Grodze.

Operaty wodnoprawne budowli wodnych – sposób wykonania. Naprawa i remonty urządzeń hydrotechnicznych.

Ćwiczenia projektowe (pracownia komputerowa) 10 godz.

Inwentaryzacja obiektu hydrotechnicznego w terenie oraz częściowe odtworzenie dokumentacji powykonawczej.

Opracowanie instrukcji eksploatacji wybranej budowli wodnej.

Literatura:

1. Radecki-Pawlik A. 1993. Stopień – bystrze w Brennej na rzece Brennicy jako przykład wariantu remontu istniejącego stopnia klasycznego. I Krajowa Konferencja Naukowa z Udziałem Gości Zagranicznych nt. „Bezpieczeństwo i trwałość budowli wodnych”, Wrocław-Rydzyna, edytor: W. Parzonka, 101–109

2. Radecki-Pawlik A. 1999. Badania rozkładu prędkości oraz naprężeń stycznych

w strefie oddziaływania bystrza. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie 341, Inżynieria Środowiska 19, 71–79

3. Radecki-Pawlik A. 1997. Stymulacja komputerowa pracy kaskady dwóch zbiorników retencyjnych na przykładzie pakietu „Kaskada v 1.2”. Politechnika Krakowska, III Konferencja Naukowa pt. Współczesne problemy inżynierii wodnej, Wisła, 139–147

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

- podstawowe budowle z zakresu budownictwa wodnego

i umie je eksploatować. Posiada podstawową wiedzę inżynierską korzystania z instrukcji eksploatacji obiektów wodnych, również w odniesieniu do RDW.

- właściwe metody w eksploatacji budowli wodnych dla sprawdzenia obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych tych obiektów zgodnie z Ramową Dyrektywa Wodną (RDW).

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

- obliczać charakterystyki hydrogeomorfologiczne, hydrologiczne i hydrauliczne i interpretować i uzyskane wyniki przy ocenach istniejących budowli wodnych. Potrafi zbudować instrukcje eksploatacji urządzenia wodnego. Zna metodykę pracy oraz wykazuje znajomość słabych i mocnych stron przyjętej metodyki

- posługiwać się podstawowymi aplikacjami komputerowymi (Excel) oraz profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym w celu rozwiązywania zagadnień eksploatacji budowli wodnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

- kreatywnego rozwiązywania nietypowych problemów z zakresu eksploatacji budowli wodnych oraz Posiada świadomość odpowiedzialności, oraz ważności i skutków dla środowiska i społeczności stosowania poznanych metod analiz oraz instrukcji eksploatacji urządzenia wodnego.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY:

Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

ĆWICZENIA:

Zaliczenie projektu technicznego; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Plesiński
Prowadzący grup: Karol Plesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Plesiński
Prowadzący grup: Karol Plesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.