Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia polowe: Geodezja inżynieryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.CPGEI.08L.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia polowe: Geodezja inżynieryjna
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Praktyka terenowa z przedmiotu Geodezja Inżynieryjna ma za zadanie ugruntować wiedzę i umiejętności praktyczne z zagadnień poznanych w ciągu zajęć w trakcie semestru. Studenci zostają podzieleni na sekcje pomiarowe, których zadaniem jest wykonanie zagadnienia realizacyjnego. Kolejne etapy realizowane w trakcie zajęć to:

1. Realizacja osnowy w postaci ramy budowlano-montażowej

2. Realizacja obiektów kubaturowych różnymi metodami

3. Realizacja trasy kołowej

4. Pomiary mas ziemnych

Pełny opis:

Wiedza:

Student potrafi nazywać i wytłumaczyć zagadnienia z zakresu geodezji inżynieryjnej a także potrafi interpretować wyniki pomiarów

Student posiada wiedzę na temat problemów realizacji prac z zakresu geodezji inżynieryjnej

Student potrafi wykonać a następnie podsumować wykonane pomiary, oraz obliczenia a także wytłumaczyć ich przebieg.

Student zna kolejne etapy procesów inwestycyjnych oraz znaczenie prac geodezyjnych w trakcie ich trwania.

Umiejętności:

Student ma świadomość wyboru odpowiednich metod pomiarowych i konieczności informowania o nich w materiałach podsumowujących

Student potrafi przygotować pomiar z uwzględnieniem wymagań technicznych

Student potrafi ocenić wiarygodność i poprawność wykonania swojej pracy

Potrafi rozwiązywać zadania właściwie stosując poznane metody obliczeniowe

Student potrafi prowadzić dokumentację geodezyjną na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, instrukcji i wytycznych, ma świadomość konieczności śledzenia zmian w prawie dotyczącym tematyki powiązanej z geodezją inżynieryjną

Kompetencje społeczne:

Student posiada świadomość odpowiedzialności pracy inżynierskiej, rozumie konsekwencje prawidłowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia pomiarów i obliczeń

Student potrafi zarządzać grupą i organizować w sposób przedsiębiorczy jej pracę

Student potrafi współpracować w zespole przyjmując różne zadania

Literatura:

1. J. Czaja : Wybrane zagadnienia z geodezji inżynieryjnej. Wydawnictwa AGH. Kraków 1996

2. M. Gałda : Geodezja w budownictwie i inżynierii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 1998

3. S. Przewłocki : Miernictwo budowlane. Wydawnictwo ART. Olsztyn 1994

4. J. Gocał M. Żak : Prace geodezyjne w przemyśle. Wydawnictwa AGH. Skrypt uczelniany nr 965. Kraków 1985

5. Praca Zbiorowa : Geodezja inżynieryjna. Tom II , Wydawnictwo PPWK. Warszawa 1998

Praca zbiorowa pod redakcją F. Roli, Geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Wykłady. Część II

Efekty uczenia się:

Student:

Jest świadomy odpowiedzialności związanej z poprawnym wykonaniem prac geodezyjnych, dokłada wszelkich starań do ich prawidłowego wykonania.

Potrafi pracować w grupie i kieruje małym zespołem, prawidłowo wyznacza zadania jego członkom.

Rozumie potrzebę uczestnictwa w życiu społeczności zawodowej, bierze czynny udział w dyskusjach.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podejmuje działania zmierzające do pogłębiania wiedzy, planuje swój dalszy rozwój.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy

Dokładnie stosuje się do przepisów prawnych wykonywania prac geodezyjnych w danych warunkach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, czynny udział w pomiarach i opracowaniu wyników, pozytywna analiza dokumentacji pomiarowej i prawidłowe miary kontrolne zrealizowanych pomiarów.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kwinta
Prowadzący grup: Andrzej Kwinta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kwinta
Prowadzący grup: Andrzej Kwinta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.