Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budownictwo i kosztorysowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.BUDKO.02Z.SM.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo i kosztorysowanie
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Podstawy kosztorysowania obiektów budowlanych metodą szczegółową i uproszczoną z wykorzystaniem programów komputerowych, elementy prawa budowlanego, ocena stanu technicznego budynków.

Pełny opis:

Wykłady (15 godzin)

Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane. Słownik pojęć stosowanych w przepisach prawa budowlanego.Rozporządzenie: Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Odległości wzajemne obiektów i od granicy działki, infrastruktura podziemna i naziemna, dostęp do naturalnego światła, warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych.

Stosowanie norm technicznych polskich i międzynarodowych. Klasyfikacja obiektów budowlanych. Zasady obliczania powierzchni i kubatury budynków.Dokumentacja obiektu budowlanego.

Proces inwestycyjny w budownictwie. Zadania etapu przedinwestycyjnego. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych, pozwolenie na użytkowanie. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego.Rozbiórka obiektu budowlanego. Katastrofa budowlana. Przepisy przeciwpożarowe.

Ćwiczenia (15 godz)

Przegląd systemów konstrukcyjnych w budownictwie ogólnym, przemysłowym i rolniczym. Technologie tradycyjne. Obiekty inżynierskie. Certyfikaty materiałów budowlanych. Energooszczędność i aspekt ekologiczny rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych. Indywidualne ćwiczenia w przedmiarowaniu robót budowlanych inwestycyjnych i remontowych.

Kosztorysowanie robót budowlanych. Podstawy prawne. Rodzaje kosztorysów. Baza normatywna i cenowa. Wykonanie kosztorysu budynku metodą uproszczoną z zastosowaniem programu komputerowego do kosztorysowania. Koszty dodatkowe. Wartość budynku w stanie nowym.

Zużycie obiektów budowlanych. Czynniki fizyczne, mechaniczne, chemiczne i biologiczne wpływające na tempo korozji materiałów budowlanych. Błędy projektowe i eksploatacji.Trwałość materiałów i elementów budynku. Naturalne starzenie się budowli. Objawy zużycia elementów. Indywidualne ćwiczenia praktyczne w określaniu średnioważonego stopnia zużycia budynku - na przykładach rzeczywistych obiektów. Wartość budynku w aktualnym stanie technicznym szacowana podejściem kosztowym.

Literatura:

1. Budownictwo Ogólne, pr. zb., t.III, 2011, Arkady, Warszawa.

2. Kowalczyk Z., Zabielski J. 2007. Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSiP. W-wa.

3. T. Zajączkowska. 1997. Kalkulacja kosztorysowa w budownictwie i jej komputerowe wspomaganie.

4. Program do kosztorysowania Zuzia. Podręcznik użytkownika. 2009. Wyd. Datacomp. Sp. z o.o.

5. Baranowski W., Cyran M., Zużycie nieruchomości zabudowanych, 2003. Inst. Doradztwa Majątkowego, W-wa

6. Ustawa Prawo budowlane i rozporządzenia do ustawy (z bieżącą aktualizacją zmian)

Efekty uczenia się:

Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie gospodarki nieruchomościami, wie nt. planowania i kosztów inwestycji budowlanych oraz oceny stanu technicznego obiektów.

Potrafi stosować przepisy prawa i standardy rzeczoznawców majątkowych w wycenie nieruchomości budowlanych, umie oszacować koszty przedsięwzięcia inwestycyjnego lub remontowego.

Potrafi działać i myśleć w sposób kreatywny, integrując wiedzę z wielu dziedzin.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian wiedzy, sprawdzian umiejętności wykonania zadania obliczeniowego i wypracowania decyzji, zaliczenie indywidualne ćwiczenia projektowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wąs
Prowadzący grup: Paweł Sokołowski, Krzysztof Wąs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wąs
Prowadzący grup: Krzysztof Wąs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wąs
Prowadzący grup: Krzysztof Wąs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.