Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Atmosferyczne zagrożenia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ATMO.KD.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Atmosferyczne zagrożenia środowiska
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami występowania zagrożeń atmosferycznych nasilających się w związku z zachodzącymi zmianami klimatu. Tematyka zajęć obejmuje analizę ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, ich genezę i skutki dla środowiska przyrodniczego oraz możliwości zapobiegania.

Pełny opis:

Wykłady (10 godz.):

Klasyfikacja zagrożeń środowiska. Zagrożenia naturalne i antropogeniczne. Podstawowe pojęcia i definicje.

Katastrofy przyrodnicze (geozagrożenia). Przyczyny powstawania, skutki dla środowiska. Pustynnienie, Kwaśne deszcze, Zagrożenia Lawinowe, Skutki wystąpienia El-Ninio

Anomalie pogodowe a ekstremalne zjawiska pogodowe; anomalie termiczne, opadowe, anemologiczne. Występowanie, przyczyny i skutki.

Ćwiczenia (10 godz.):

Ocena zagrożenia wynikającego z ekspozycji na nadmierne dawki promieniowania UV

Analiza norm klimatycznych na przykładzie różnych typów klimatu; Określenie wartości ekstremalnych-klasyfikacja odchyleń od normy

Analiza uwarunkowań anomalii pogodowych. Prezentacja wybranych przykładów zagrożeń środowiska związanych z zanieczyszczeniem atmosfery, anomalnym przebiegiem pogody. Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji - praca w grupach.

Literatura:

Podstawowa:

Graniczny M., Mizerski W. Katastrosy przyrodnicze. PWN, Warszawa, 2007

Uzupełniająca:

Tjeerd H. van Andel: Nowe spojrzenie na starą planetę - zmienne oblicze Ziemi. PWN, Warszawa, 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza– zna i rozumie:

zjawiska pogodowe, identyfikuje te, które stanowią zagrożenie dla środowiska i życia ludzkiego

mechanizmy zachodząc w atmosferze pod wpływem emisji pyłów i zanieczyszczeń prowadzące do zmian reżimu opadowego i powstawania kwaśnych deszczy

Umiejętności– potrafi:

wykorzystać i interpretować dostępne źródła informacji w tym źródła elektroniczne w celu określenia możliwości wystąpienia zjawisk meteorologicznych stanowiących zagrożenie dla życia,

pracować indywidualnie lub w zespole

Kompetencje społeczne – jest gotów do:

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, podjęcia właściwego postępowania w razie wystąpienia zagrożeń meteorologicznych dla środowiska w aspekcie zachodzących zmian klimatu i wzrostu częstości ekstremalnych zjawisk

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny wykładu:

Zaliczenie w formie pisemnej - test wielokrotnego wyboru (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0), Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny ćwiczeń: zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich ćwiczeń, wszystkie ćwiczenia muszą być zaliczone na ocenę co najmiej 3.0). Udział w ocenie końcowej modułu 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Skowera
Prowadzący grup: Barbara Skowera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Skowera, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
Prowadzący grup: Barbara Skowera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Skowera, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
Prowadzący grup: Barbara Skowera, Agnieszka Sulikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.