Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wycena nieruchomości rolnych i leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.6s.WNRIL.NI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wycena nieruchomości rolnych i leśnych
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami wyceny nieruchomości rolnych i leśnych

Pełny opis:

Treści programowe: Pojęcie nieruchomości rolnej, źródła informacji o rynku nieruchomości rolnych. Podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości rolnych. Pojęcie nieruchomości leśnej, źródła informacji o rynku nieruchomości leśnych. Podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości leśnych. Analiza rynku nieruchomości rolnych i leśnych, analiza trendu rynku, sprowadzanie cen na określoną datę. Procedury ustalania wartości nieruchomości rolnych. Procedury ustalania wartości nieruchomości leśnych.

Literatura:

Schilbach J. 2001. Charakterystyka nieruchomości rolnych oraz zasady ich wyceny. Szkoła Wiedzy o terenie, Akademia Rolnicza w Krakowie

Nowak A. 2007. Wycena nieruchomości leśnych. Wyd. Educaterra, Olsztyn 2007.

Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych. Praca zbiorowa pod red. Cymermana R., Wyd. Educaterra, Olsztyn 2011.

Zadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Praca zbiorowa pod red. Cymermana R. i Nowaka A., Wyd. Educaterra, Olsztyn 2008.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu

studiowanego kierunku studiów. Student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Student potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań

inżynierskich metody analityczne. Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia. Student ma umiejętność korzystania i doświadczenie w korzystaniu z przepisów prawa i standardów wyceny w zakresie studiowanej specjalności. Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty

i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,

i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane

decyzje. Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo, rozwiązanie zadania problemowego.

Ocena 2: Student nie wymienia podejść, metod i technik stosowanych w wycenie nieruchomości. Ocena 3: Student wymienia podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości, ale nie potrafi ich w pełni zastosować. Ocena 4: Student wymienia podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości oraz czynności związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego. Ocena 5: Student wymienia podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości, uzasadnia dobór procedury wyceny i proponuje alternatywne procedury

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bitner-Fiałkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bitner-Fiałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bitner-Fiałkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bitner-Fiałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bitner-Fiałkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bitner-Fiałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)