Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstrukcje stalowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.4s.KST.SI.A1.IISXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje stalowe
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Przekazanie podstawowej wiedzy o właściwościach materiału i specyficznych cechach konstrukcji stalowych, niezbędnej dla poprawnego projektowania tego typu konstrukcji. Jednym z celów jest również zaznajomienie studentów z podstawowymi normami i innymi aktami prawnymi, których zastosowania wymaga proces projektowy. Ćwiczenia z przedmiotu mają przygotować studentów do sprawnego wykonywania rysunków wykonawczych konstrukcji stalowych.

Pełny opis:

WYKŁAD (15 godz.):

Obciążenia konstrukcji. Źródła obciążeń. Obciążenia charakterystyczne i obliczeniowe. Akty normatywne regulujące zasady zestawiania obciążeń. Pojęcie „obwiedni sił przekrojowych” w konstrukcjach prętowych.

Stal jako materiał konstrukcyjny. Podstawowe pojęcia metalo-znawstwa. Skutki odkształceń plastycznych stali: „zgniot”, „efekt Bauschingera”; rezerwa plastyczna nośności stali.

Obliczanie nośności prętów stalowych zginanych.

Problemy utraty stateczności prętów stalowych. Stateczność miejscowa i stateczność ogólna. Obliczanie nośności prętów stalowych ściskanych i rozciąganych.

Rozwiązywanie kratownic. Obliczanie charakterystyk geometrycznych przekrojów stalowych złożonych z typowych profili walcowanych.

Połączenia w konstrukcjach stalowych. Połączenia na nity, śruby, śruby sprężające. Połączenia spawane. Naprężenia spawalnicze.

Stężenia konstrukcji stalowych. Przekroje zginane zespolone: żelbetowo-stalowe. Wykonywanie rysunków roboczych.

ĆWICZENIA (30 godz.):

Zestawienie obciążeń prostej konstrukcji stalowej. Budowa obwiedni sił przekrojowych. Pojęcie „obwiedni nośności” pręta.

Obliczanie charakterystyk geometrycznych złożonych przekrojów prętów stalowych. Wykorzystywanie tablic charakterystyk typowych przekrojów walcowanych.

Obliczanie nośności przekrojów stalowych na zginanie; projektowanie potrzebnego przekroju stalowego zginanego.

Rozwiązywanie kratownic statycznie wyznaczalnych. Stosowanie twierdzeń o prętach zerowych kratownicy.

Utrata stateczności prętów ściskanych. Analiza smukłości prętów. Obliczanie siły krytycznej Eulera w prętach. Pojęcia: „stateczność miejscowa” oraz „stateczność ogólna”.

Obliczanie nośności przekrojów stalowych na rozciąganie i ściskanie; projektowanie potrzebnego przekroju stalowego ściskanego i przekroju rozciąganego.

Wykonywanie rysunków roboczych konstrukcji stalowych.

Literatura:

1. Niewiadomski J. 2002. Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200. PWN Warszawa

2. Żmuda J. 2003. Podstawy projektowania konstrukcji metalowych. Arkady

3. Żółtowski W., Łubiński A. 2005. Konstrukcje metalowe cz.1 i 2. Arkady

4. PN-EN 1990:2004 EUROKOD. Podstawy projektowania konstrukcji

5. PN-EN 1991-1-4 EUROKOD 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

6. PN-EN 1993-1-1:2006 EUROKOD 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Efekty uczenia się:

KS_W1 student zna podstawowe typy konstrukcji budowlanych. Zna zalety i wady stali jako materiału przeznaczonego dla poszczególnych typów konstrukcji.

KS_W2 student zna normy i wytyczne projektowania konstrukcji stalowych. Zna inne akty prawne niezbędne w procesie projektowania; również przepisy dotyczące zakresu projektu budowlanego.

KS_W3 warunki pracy mechanicznej typowych elementów konstrukcji stalowych. Zna reguły projektowania konstrukcji stalowych zginanych, ściskanych i rozciąganych.

KS_U1 student potrafi posłużyć się normami projektowania służącymi do zestawiania obciążeń różnego pochodzenia. Posługuje się tablicami charakterystyk typowych profili stalowych walcowanych i zimnogiętych.

KS_U2 student potrafi interpretować i stosować znaki graficzne i symbole rysunkowe służące do oznaczania elementów konstrukcji stalowych, m.in. wymiarów, łączników, parametrów spoin etc.

KS_U3 student potrafi dokonać obliczenia sił przekrojowych w belkach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych oraz kratownicach posługując się ich modelami. Umie obliczyć nośność pręta stalowego na zginanie, ściskanie i rozciąganie.

KS_K1 student jest gotów do ciągłego śledzenia zmian w uregulowaniach prawnych dotyczących projektowania konstrukcji stalowych.

KS_K2 student jest gotów do zaakceptowania faktu, że każdą konstrukcję budowlaną można skonstruować na bardzo wiele sposobów a ostateczną decyzję co do wyboru materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych podejmuje projektant; on też ponosi odpowiedzialność za swoją pracę projektową.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie projektu technicznego belki stalowej stropu oraz słupa wsporczego stalowego ściskanego osiowo. Na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących warunków pracy zaprojektowanej konstrukcji i zastosowanych w projekcie procedur obliczeniowych; trzeba też objaśnić rysunki zamieszczone w opracowaniu. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kowalski
Prowadzący grup: Wiesław Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.