Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.3s.PGS.SI.IGKGZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy GIS
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z podstawowymi informacjami na temat systemów informacji geograficznej (GIS). Studenci posiądą wiedzę i umiejętności na temat struktury systemów GIS, podstawowych modeli danych i głównych operacji na tych modelach oraz zasad tworzenia poprawnego topologicznie i geometrycznie wielowarstwowego projektu w środowisku GIS.

Pełny opis:

WYKŁADY:

- Tworzenie poprawnej topologicznie bazy danych

- Rodzaje błędów geometrycznych i topologicznych

- Wpływ błędów topologicznych i geometrycznych na dokładność analiz przestrzennych

- Metodyka oceny i korekty topologii i geometrii danych przestrzennych

ĆWICZENIA:

- Poznanie podstaw obsługi programu QGIS: zakładanie projektu i nowych warstw, specyfika pracy z tabelą atrybutów

- Digitalizacja rastrowego modelu danych do postaci wektorowej, sposoby identyfikacji obiektów na modelu rastrowym

- Narzędzia wykorzystywane do tworzenia i edycji wektorowego modelu danych, budowa i modyfikacja struktury baz danych, specyfika pracy grupowej na serwerze

- Identyfikacja i korekta błędów geometrycznych i topologicznych manualnej wektryzacji obiektów

Literatura:

1. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006, PGS. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

2. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, PGS obszary zastosowań, PWN, Warszawa.

3. Urbański J., 1997, Zrozumieć PGS. Analiza informacji przestrzennej, PWN, Warszawa.

4. Iwańczak B., 2013, Quantum PGS: tworzenie i analiza map, Helion, Gliwice.

5. Litwin L., Myrda G., 2005, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w PGS, SIP, SIT, LIS, Helion.

6. Nowotarska M., Wprowadzenie do Quantum PGS, źródło internetowe: http://quantum-PGS.pl/_media/czytelnia/wprowadzenie_do_quantum_PGS.pdf

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- podstawy teoretyczne z zakresu teorii baz danych

- podstawy z zakresu elementów notacji systemów informatycznych

- metody korzystania z oprogramowania GIS i budowy małych i dużych projektów z zakresu informacji przestrzennej

- podstawowe techniki korzystania z danych wektorowych i rastrowych

- zasady przenoszenia elementów świata rzeczywistego do obiektowo-relacyjnego modelu GIS

- narzędzia 'DESIGN THINKING'

Student potrafi:

- pozyskiwać informacje, analizować, interpretować, wyciągać wnioski odnośnie zjawisk zachodzących pomiędzy elementami świata rzeczywistego,

- wykonać prosty schemat implementacyjny bazy danych na dowolny temat związany z przestrzenią

- posługiwać się oprogramowaniem GIS, potrafi od podstaw stworzyć strukturę wielowarstwowego systemu

- poprawnie stosować techniki pobierania danych z zewnętrznych źródeł i wykorzystywać je w projektowanym systemie

- dokonać przeszukiwania systemów GIS w oparciu o zależności opisowe jak i geometryczne

- przygotować wystąpienia ustne, sprawozdania, podsumowania

- pracować narzędziami 'DESIGN THINKING'

Student jest gotów do:

- współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

- świadomego stosowania systemów informacyjnych

- świadomego wykorzystywania roli absolwenta uczelni technicznej w propagowaniu zadań służących zwiększeniu stopnia wykorzystania zaawansowanych technologii komputerowych

- zrozumienia potrzeby kształcenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY:

Zaliczenie w formie pisemnej ograniczone czasowo (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3,0). Udział w ocenie końcowej modułu 60%

ĆWICZENIA:

Zaliczenie na podstawie poprawności przygotowanej warstwy wektorowej oraz realizacji projektu wektoryzacji otrzymanego materiału rastrowego (warunkiem zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen z ćwiczenia i projektu). Udział w ocenie końcowej modułu 40%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kukulska-Kozieł, Tomasz Salata
Prowadzący grup: Katarzyna Cegielska, Anita Kukulska-Kozieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.