Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.2s.FIZ.NI.IGKGZ.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.ur.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

Termodynamika. Zasady termodynamiki. Równanie kinetyczne gazu.

Silniki termodynamiczne. Sprawność silnika. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Mechanika płynów. Równanie Bernoulliego. Prawo Pascala. Prawo Archimedesa. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Elektrostatyka. Prawo Coulomba. Kondensator. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Prąd elektryczny – prawo Ohma, obwody elektryczne, model baterii, dzielnik napięcia. Magnetyzm – siła elektrodynamiczna. Silnik, prądnica. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Optyka geometryczna. Rozszczepienie światła. Pryzmat. Zdolność rozdzielcza. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Wyprowadzenia prawa odbicia i prawa załamania. Zwierciadło wklęsłe. Niezmiennik Abbego. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Elementy fizyki kwantowej i atomowej - model atomu wodoru Bohra. Fale materii.

Elementy fizyki jądra atomowego. Energia wiązania, rozpad promieniotwórczy, prawo rozpadu. Reakcje jądrowe. Zastosowanie fizyki jądrowej.

Ćwiczenia:

Rozwiązywanie problemów związanych z następującymi zagadnieniami: Przemieszczenie i prędkość w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym. Wektorowy opis ruchu jednostajnego na płaszczyźnie. Druga i trzecia zasada dynamiki Newtona. Analiza rzutu poziomego i ukośnego. Tarcie statyczne i kinetyczne. Ruch na równi pochyłej. Siła dośrodkowa (i odśrodkowa).

Rozwiązywanie problemów związanych z następującymi zagadnieniami: Moment siły. Moment bezwładności. Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej. Siła dośrodkowa (i odśrodkowa). Tarcie statyczne. Pęd i zasada zachowania pędu. Moment pędu ciała punktowego i moment pędu bryły sztywnej. Zasada zachowania momentu pędu. Energia potencjalna w polu grawitacyjnym centralnym. Zasada zachowania energii mechanicznej.

Rozwiązywanie problemów związanych z następującymi zagadnieniami: Ruch harmoniczny. Ruch falowy. Prędkość fali. Fale stojące. Zjawisko Dopplera. Natężenie fali. Poziom natężenia dźwięku. Równanie Bernoulliego. Prawo Pascala. Prawo Archimedesa. Równanie Clapeyrona. Przemiany gazowe. I zasada termodynamiki. Ciepło i praca w przemianach izobarycznych i izochorycznych. Sprawność silnika.

Rozwiązywanie problemów związanych z następującymi zagadnieniami: Strumień pola elektrycznego i prawo Gaussa. Pojemność kondensatora. Szeregowe i równoległe łączenie kondensatorów. Związek między natężeniem pola a napięciem (dla kondensatora). Siła elektromotoryczna i opór wewnętrzny ogniwa. Prawo Ohma. Praca i moc prądu stałego. Łączenie oporników.

Rozwiązywanie problemów związanych z następującymi zagadnieniami: Siła Lorentza. Siła elektrodynamiczna. Prawo Ampera. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej i opisujące je prawo Faradaya. Napięcie i natężenie skuteczne.

Rozwiązywanie problemów związanych z następującymi zagadnieniami: Prawo załamania światła. Ognisko i ogniskowa soczewki. Równanie soczewki cienkiej. Równanie szlifierzy soczewek. Konstrukcje obrazów dawanych przez soczewki. Zasada działania mikroskopu i lunety. Elementarny układ załamujący i niezmiennik Abbego. Zjawisko interferencji. Zjawisko interferencji dla siatki dyfrakcyjnej (lub przysłony z dwoma szczelinami). Interferencja w cienkich warstwach. Zdolność rozdzielcza układu optycznego. Kryterium zdolności rozdzielczej Rayleigha. Znajdowanie ekstremum funkcji.

Literatura:

"1. Young H. D., Freedman R. A. 2012. University Physics with Modern Physics. 2012 Pearson Education, Inc.

2. Halliday D., Resnick R., Walker J. 2003. Podstawy fizyki. Tom 1–5. PWN, Warszawa.

3. Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki (umieszczone w internecie na stronie Zakładu Fizyki)."

"4. Dryński T. 1986. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. PWN, Warszawa.

5. Blinowski J., Trylski J., Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie. PWN 1983.

6. Kane J. W., Sternheim M. M. 1988. Fizyka dla przyrodników. PWN, Warszawa."

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pozytywnych ocen z kolokwiów ustnych oraz poprawnie wykonanych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

Zaliczenie wykładu w semestrze letnim.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rębilas
Prowadzący grup: Krzysztof Rębilas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rębilas
Prowadzący grup: Krzysztof Rębilas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.