Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wycena nieruchomości -1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.WNM.SM.IGPRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wycena nieruchomości -1
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawienie problematyki z zakresu rynku nieruchomości, metodologicznych i obliczeniowych zasad wyceny dotyczących podejścia dochodowego. Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do wyceny nieruchomości generujących lub mogących generować dochód.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące treści programowe:

Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji. Podstawy matematyki finansowej. Podejścia metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości. Wycena nieruchomości o charakterze komercyjnym. Źródła informacji o nieruchomościach w zakresie wieczystoksięgowym oraz katastru neiruchomości. Dokumentacja procesu wyceny.

W ramach wykładu student dostaje wiedzę teoretyczną niezbędną do realizacji procesu wyceny i sporządzenia operatu szacunkowego w podejściu dochodowym.

W ramach ćwiczeń student rozwiązuje zadania praktyczne związane z oceną efektywności inwestycji oraz wyceną nieruchomości w podejściu dochodowym.

Szacunkowa całkwita liczba godzin jaką student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefioniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się wynosi 100.

Literatura:

Boczek Z. Wycena nieruchomości w gospodarce rynkowej. WSKS. Sopot. 1998.

Czaja J. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej. AGH Kraków. Kraków, 2001.

Czaja J.,Parzych P. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. AGH Kraków, Kraków, 2007.

Cymerman R. Wycena nieruchomości a ochroma środowiska. Wyd.Educaterra. Olsztyn. 2000.

Cymerman R., Hopfer A. Systemy, zasady i procedury wyceny nieruchomości. PFSRM. Warszawa. 2009.

Dydenko J. Szacowanie nieruchomości. Dom Wydawniczy ABC. Warszawa.

Konowalczuk J. Wycena nieruchomości przedsiębiorstw. Ch Beck. Warszawa. 2009.

Kucharska – Stasiak E. Nieruchomość w gospodarce rynkowej. PWN. Warszawa. 2006.

Mączyńska E.,Prystupa M.,Rygiel K. Ile jest warta nieruchomość. Wyd. POLTEXT. Warszawa. 2004.

Prystupa M. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Wyd. PFSRM, Warszawa 2003.

Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), PFSRM, Warszawa 2008

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Efekty uczenia się:

Student posiada uporządkowaną teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu problematyki związanej z wyceną nieruchomości. Zna i umie zastosować odpowiednie metody podejścia dochodowego. Potrafi dokonać oceny efektywności inwestycji. Zna zasady i potrafi sporządzić operat szacunkowy określający wartość nieruchomości w podejściu dochodowym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się przez zaliczenie projektu operatu szacunkowego wykonanego w zespołach dwuosobowych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mika
Prowadzący grup: Monika Mika
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mika
Prowadzący grup: Monika Mika
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.