Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.TIN.SI.KAKXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej, które są przydatne w pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych zawodach wymagających posługiwania się komputerem.

Pełny opis:

ĆWICZENIA PROJEKTOWE 30 godzin:

Tematyka zajęć:

- Arkusz kalkulacyjny. Pierwsze kroki z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Komórki i zakresy komórek. Dane w arkuszu. Obliczenia w arkuszach. Wykresy. Formatowanie.

- Grafika menedżerska i prezentacyjna. Pierwsze kroki w tworzeniu prezentacji. Animacje.

- Usługi w sieciach informatycznych. Wyszukiwanie informacji z Internetu.

- Samodzielne wykonanie prezentacji projektu tematycznego (PowerPoint) + wykonanie zadań w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

- Wprowadzenie do baz danych. Bazy danych. Pierwsze kroki z bazą danych Access.

- Bazy danych. Podstawy tworzenie bazy danych.Tworzenie tabeli. Relacja jeden do wielu. Tworzenie odnośników, maska wprowadzania, format, reguły sprawdzania poprawności, indeksowanie, rozmiar pola, skala. Tworzenie kwerend. Raporty i formularze.

- Bazy Danych. Sprawdzenie umiejętności posługiwania się bazą danych Access.

- Edytor tekstu Word. Korespondencja seryjna na podstawie bazy danych Access. Formatowanie większej ilości tekstu. Tworzenie i modyfikowanie nagłówków, malarz formatów, tabulatory, tabele. Formatowanie większej ilości tekstu. Automatyczne wstawianie spisu treści, spisu ilustracji, numeracja stron. Wstawianie sekcji, zarządzanie numeracją i układem poszczególnych stron dokumentu.

- Edytor tekstu Word. Sprawdzenie umiejętności formatowania tekstu.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Cieciura M. 2006. Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań. Warszawa.

2. Staranowicz A., Duda P., Orłowski A. 2007. Technologie informacyjne, Warszawa.

3. Witold Sikorski. 2007. Podstawy technik informatycznych, PWN Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kopertowska M. 2007. Grafika menedżerska i prezentacyjna. PWN Warszawa.

2. Kopertowska M. 2007. Arkusze kalkulacyjne. PWN Warszawa.

3. Kopertowska M. 2007. Przetwarzanie tekstów. PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi

TIF_U1 wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z tworzeniem, formatowaniem, drukowaniem dokumentów i przygotowaniem ich do rozpowszechnienia (dystrybucji); kopiować i przenosić fragmenty tekstu w obrębie jednego dokumentu i pomiędzy otwartymi dokumentami; tworzyć i modyfikować nagłówki oraz wstawiać podpisy pod grafiką; wstawiać automatyczne spisy treści, spisy ilustracji, bibliografię; wydzielić sekcje w dokumencie tekstowym; wykorzystać funkcję tabulatorów; stosować niektóre funkcje zaawansowane związane z tworzeniem standardowych tabel, umieszczaniem w tekście obrazów i grafik oraz tworzyć korespondencje seryjna

TIF_U2 wykonać zadania związane z tworzeniem, formatowaniem, modyfikacją i zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel w wybranych obszarach zastosowania

TIF_U3 tworzyć i wykorzystać bazę danych oraz posługiwać się programem do obsługi baz danych. Potrafi tworzyć i modyfikować tabele, zapytania, formularze, raporty w postaci gotowej do rozpowszechniania, budować relacje między tabelami, wybierać i przetwarzać informacje zawarte w bazie

TIF_U4 posługiwać się programem komputerowym do tworzenia prezentacji (MS Office PowerPoint); wykonywać następujące zadania: tworzyć, formatować, modyfikować i przygotować prezentację z zastosowaniem różnych układów slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania; kopiować i przenosić tekst, obrazy, rysunki i wykresy w obrębie danej prezentacji i pomiędzy otwartymi prezentacjami; wykonywać zadania związane z edycją obrazów, wykresów i rysunków, a także stosować różne efekty przejść pomiędzy slajdami

TIF_U5 korzystać z usług sieci internetowej na potrzeby architektury krajobrazu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

TIF_K1 identyfikacji podstawowych obszarów zastosowań technologii informacyjnej w szeroko rozumianej architekturze krajobrazu oraz wspomagać tą technologią do rozwiązywania problemów z tego zakresu; proponowania i doboru środków oraz narzędzi wykorzystujących TI i pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne zaliczenie w formie sprawdzianu umiejętności z zakresu tworzenia prezentacji w programie PowerPoint na temat związany z architekturą krajobrazu, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel do obliczeń, wykonywania wykresów itp., tworzenia i wykorzystania bazy danych Access i/lub wykorzystania edytora tekstu Word w różnego typu opracowaniach. Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych części. Przy czym, aby uzyskać na koniec ocenę dostateczną (3,0) wszystkie moduły muszą być zaliczone co najmniej na ocenę dostateczną (3,0). Udział w ocenie końcowej przedmiotu 100%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borek, Barbara Czesak
Prowadzący grup: Łukasz Borek, Barbara Czesak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borek, Barbara Czesak
Prowadzący grup: Łukasz Borek, Barbara Czesak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borek, Barbara Czesak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.