Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.ROL.NI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys rolnictwa
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wisig.ur.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot składa się z 5 godzin wykładu. Jest próbą zachęcenia Studentów geodezji i kartografii do samodzielnego zainteresowania się rolnictwem.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z 10 godzin wykładu. Jest próbą zachęcenia Studentów geodezji i kartografii do samodzielnego zainteresowania się rolnictwem.

Literatura:

Dzieżyc J., Dzieżycowa D. 1983. Podstawy rolnictwa, PWRiL, Warszawa

Nazaruk M. 1993. Podstawy rolnictwa – działy wybrane, wyd. SGGW, Warszawa

Świętochowski B., Jabłoński B., Radomska M., Krężel R. 1996. Ogólna uprawa roli i roślin PWRiL 1996

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie w stopniu podstawowym znaczenie rolnictwa dla gospodarki i kultury człowieka. Charakterystykę płodozmianu,

metod i sposobów ochrony roślin, rozłogu i nawożenia.

Student jest gotów do doskonalenia i aktualizowania swojej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zamyka się w dwóch lub trzech wykładach. Zaliczenie na podstawie obecności.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano praktyk w tym przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mundała
Prowadzący grup: Paweł Mundała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mundała
Prowadzący grup: Paweł Mundała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mundała
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)