Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Repetytorium z matematyki elementarnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.REP.NI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Repetytorium z matematyki elementarnej
Jednostka: Katedra Zastosowań Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wszystkie informacje znajdują się w karcie przedmiotu zgodnej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, która jest dostępna tutaj.

Pełny opis:

Wszystkie informacje znajdują się w karcie przedmiotu zgodnej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, która jest dostępna tutaj.

Literatura:

H. Pawłowski, Ciekawi Świata 1, Matematyka, podręcznik – zakres rozszerzony

H. Pawłowski, Ciekawi Świata 2, Matematyka, podręcznik cz. 1 oraz cz. 2 – zakres rozszerzony

B. Gdowski, E. Pluciński, Zbiór zadań z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej

Wszystkie informacje znajdują się w karcie przedmiotu zgodnej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, która jest dostępna tutaj.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

wszystkie własności funkcji elementarnych oraz metody rozwiązywania równań i nierówności z wykorzystaniem funkcji złożonych. Ma wiedzę w zakresie podstawowych twierdzeń geometrii analitycznej na płaszczyźnie.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

wykorzystywać własności wszystkich funkcji elementarnych w zadaniach oraz potrafi rozwiązywać równania i nierówności z wykorzystaniem funkcji złożonych. Umie rozwiązywać zadania z geometrii analitycznej na płaszczyźnie z zastosowaniem podstawowych twierdzeń

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

jest gotów do:postrzegania nowych metod, algorytmów jako działających z wykorzystaniem poprzednio poznanych umiejętności. Jest świadomy następstwa wiedzy, a co za tym idzie konieczności systematycznej pracy

Wszystkie informacje znajdują się w karcie przedmiotu zgodnej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, która jest dostępna tutaj.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie sprawdzianów pisemnych (warunkiem zaliczenia na ocenę co najmniej 3.0 jest uzyskanie minimum 50% punktów ze wszystkich sprawdzianów) (udział w ocenie końcowej: 100%)

Wszystkie informacje znajdują się w karcie przedmiotu zgodnej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, która jest dostępna tutaj.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Wszystkie informacje znajdują się w karcie przedmiotu zgodnej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, która jest dostępna tutaj.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dymek
Prowadzący grup: Piotr Dymek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Budzyński
Prowadzący grup: Piotr Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)