Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja społeczna i trening interpersonalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.KOM.SI.KAKXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna i trening interpersonalny
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z umiejętnościami miękkimi. Szczególna uwaga zwrócona jest na komunikację społeczną oraz trening osobisty.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Komunikowanie społeczne i trening interpersonalny – wprowadzenie do zagadnienia.

Paradygmaty – znaczenie w komunikacji i zrozumieniu drugiej strony.

Proaktywność – przedsiębiorcze podejście do życia.

Zaczynaj z wizją końca oraz najpierw rzeczy najważniejsze – podstawy w wyznaczaniu celów i ich realizacji.

Myśl w kategoriach wygrana-wygrana oraz staraj się najpierw zrozumieć, później być zrozumianym – podstawy komunikacji, której celem jest wygrana i zadowolenie stron negocjacji.

Synergia – integracja i wykorzystywanie przewagi pracy zespołowej nad indywidualną.

Współczesne sposoby komunikacji – media społecznościowe.

Autoprezentacja i promocja własnej osoby – rozmowa kwalifikacyjna – CV – portale branżowe – prezentacje.

Literatura:

Podstawowa:

1. Covey Stephen R. 2007. 7 nawyków skutecznego działania, Wyd. Rebis, Warszawa.

2. Cialdini Robert B. 2013. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka,Wyd. GWP.

3. Carnegie Dale. 2005. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Wyd. Studio EMKA.

Uzupełniająca:

1. Dziewiecki Marek. 2019. Komunikacja. Kochaj i mów co chcesz, Wyd. RTCK.

2. Carnegie Dale. 2005. Jak przestać się martwić i zacząć żyć, Wyd. Studio EMKA.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − zna i rozumie:

pojęcie paradygmatu i jego wpływu na proces komunikacji; podstawy efektywności osobistej i zespołowej oraz mowę ciała oraz komunikację niewerbalną.

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

wyszukiwać i przetwarzać informację, którą następnie jest w stanie zaprezentować w przystępnej formie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − jest gotów do:

ciągłego samokształcenia w podnoszeniu swojej efektywności osobistej oraz

doskonalenia sposobów komunikacji w życiu osobistym i zawodowym.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie ustne; na ocenę pozytywną należy zrealizować co najmniej 51% zadań przy określonych wytycznych Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie ustne; na ocenę pozytywną należy zrealizować co najmniej 51% zadań przy określonych wytycznych. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)