Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka Przestrzenna UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.GUE.SM.IGPRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka Przestrzenna UE
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawnymi aspektami gospodarki przestrzennej w Krajach Unii Europejskiej dla

wykonywania zawodu z zakresu gospodarki przestrzennej. Ćwiczenia projektowe obejmują także analizę poszczególnych systemów

planowania przestrzennego w wybranych państwach Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Instytucje Wspólnot Europejskich.

Prawo Wspólnot Europejskich (źródła prawa europejskiego).

Inicjatywa Unii Europejskiej INTERREG.

Omówienie zasad opracowania analizy gospodarki przestrzennej w wybranych krajach Unii Europejskiej. Wybór systemów planowanie

przestrzennego w wybranych państwach Unii Europejskiej.

Polityka rozwoju przestrzennego Unii Europejskiej.

Europejska Koncepcja Rozwoju Przestrzennego (EUREK).

Weryfikacja materiałów źródłowych do sporządzenia analizy systemów planowania przestrzennego.

Opracowanie i analiza systemów planowania przestrzennego w wybranych krajach Unii Europejskiej (opis systemu planowania

przestrzennego; współpraca międzynarodowa państw Unii Europejskiej; uwagi końcowe).

Literatura:

1. Olejniczak G., Hernik J., 2013. System planowania przestrzennego RFN w aspekcie rozwoju regionalnego. Acta Scientiarum Polonorum

- Administratio Locorum, 12 (2). str. 5-19.

2. Olejniczak G., Hernik J. 2012. Polityka rozwoju przestrzennego Unii Europejskiej w aspekcie krajobrazów kulturowych. Infrastruktura i

Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 3/II/2012,s. 49–60.

3. Hernik J., Olejniczak G. 2006. Planowanie przestrzenne w RFN. Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz – Kraków.

4. Riesner A., Olejniczak G., Hernik J., 2012. Ocena procesów zagospodarowania przestrzennego strukturalnie słabo rozwiniętych gmin

wiejskich w Niemczech. Barometr Regionalny. Nr 4(30, s. 69-79.

5. Soska J., Walczyk M. 2004. Agro-Unia. Podręcznik, elementarz wiedzy o Unii Europejskiej. Wiejskie Centrum Integracji Europejskiej.

Warszawa.

6. Prawo Unii Europejskiej. Stan prawny 1 września 2012 r. Wydawnictwo OD.NOWA.

7. Druesne G. 1996. Prawo materialne i polityki Wspólnot i Unii Europejskiej. SCHOLAR. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej Unii Europejskiej.

Potrafi prawidłowo interpretować przepisy prawne z zakresu gospodarki przestrzennej Unii Europejskiej.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Rozumie potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy związanej z przepisami prawa z zakresu gospodarki przestrzennej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z wiedzy teoretycznej w formie pisemnej, ograniczony czasowo, bez dostępu do podręczników.

Zaliczenie ćwiczeń po pozytywnej pisemnej ocenie sprawdzianu umiejętności.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Hernik
Prowadzący grup: Józef Hernik, Tomasz Noszczyk, Maria Pazdan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Hernik
Prowadzący grup: Józef Hernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.