Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznesplan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.BIZ.SM.IGPRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznesplan
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot porusza zagadnienia związane z Biznesplanem oraz prowadzeniem firmy.

Pełny opis:

Wykład:

Biznesplan - istota i charakterystyka, charakterystyka przedsiębiorstwa, charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu firmy. Plan marketingowy. Plan organizacyjny.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia, Opis i analiza rynków zbytu, klientów i konkurentów, Prezentacja nowego przedsięwzięcia, Plan finansowy.Formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej. Własna firma. Role zespołowe.

Ćwiczenia:

Tworzenie Business Planu i prezentacja pomysłów w kreatywny sposób.

Literatura:

Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003. Fincz B., Jak napisać biznesplan, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005

Pierścionek Z. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu znaczenie przedsiębiorczości i zarządzania w praktyce gospodarczej oraz własnej karierze zawodowej. Posiada szeroką wiedzę na temat tworzenia business planu

2. Student potrafi zastosować zasady organizacji i zarządzenia w celu organizowania pracy zespołów i kierowania ludźmi, współdziała w grupie. Potrafi przygotować business plan. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania projektu i przedstawienia go w kreatywny sposób

3. Student jest gotów domyślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych i odpowiedniego pełnienia ról zawodowych i podejmowania samodzielnych decyzji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie Biznesplanu realizowanego w grupac oraz kreatywnej prezentacji pomysu. Udział w ocenie końcowej modułu 50 %. W przypadku oceny 2,0 do średniej bierze się pod uwagę 0.

Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0) Udział w ocenie końcowej modułu 50 %. W przypadku oceny 2,0 do średniej bierze się pod uwagę 0.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Gorzelany
Prowadzący grup: Julia Gorzelany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Gorzelany
Prowadzący grup: Julia Gorzelany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.