Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budownictwo wiejskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.BDW.SM.IGPRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo wiejskie
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omówienie zagadnień lokalizacyjnych, technologicznych, funkcjonalnych, materiałowo-konstrukcyjnych, technicznych i architektonicznych oraz ochrony środowiska związanych z projektowaniem i wznoszeniem nowoczesnego, budownictwa zagrodowego, agroturystycznego i obiektów budownictwa rolniczego dla produkcji zwierzęcej.

Pełny opis:

Zarys rozwoju budownictwa wiejskiego. Charakterystyka współczesnego budownictwa wiejskiego. Tradycyjne i ekologiczne podejście do budownictwa. Systematyka budownictwa wiejskiego. Czynniki związane z lokalizacją działki siedliskowej (przyrodnicze i ekonomiczne) wpływające na jej zagospodarowanie przestrzenne. Domy mieszkalne. Zadania nowoczesnego domu, wytyczne kierunkowe projektowania, program użytkowy, usytuowanie. Budynki inwentarskie. Wymagania środowiskowe i kształtowanie właściwego mikroklimatu w pomieszczeniach. Rozwiązania technologiczne i funkcjonalno-przestrzenne. Obiekty i urządzenia towarzyszące. Obiekty do magazynowania pasz i nawozów naturalnych oraz zagadnienia ochrony środowiska.

Wykłady:

Charakterystyka budownictwa wiejskiego w wybranych regionach Polski.

Rola agroturystyki w kształtowaniu budownictwa zagrodowego na obszarach wiejskich.

Uwarunkowania projektowe i technologiczno-budowlane związane z lokalizacją obiektów budownictwa wiejskiego.

Analiza funkcjonalno-przestrzenna obiektów budowlanych budownictwa wiejskiego.

Analiza rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych budynków na terenach wiejskich.

Kształtowanie mikroklimatu w obiektach budownictwa wiejskiego.

Ćwiczenia:

Wydanie i omówienie tematu referatu grupowego dotyczącego budownictwa regionalnego.

Wykonanie ćwiczenia rysunkowego dotyczącego projektowania zagospodarowania terenu.

Prezentacja referatów.

Wykonanie ćwiczenia rysunkowego dotyczącego projektowania budynków na terenach wiejskich.

Literatura:

Borcz Z. 1998. Architektura wsi. Wrocław.

Czerwinski T. 2008. Budownictwo ludowe w Polsce.

Ruszczyk G. 2009. Architektura drewniana w Polsce.

Chowaniec M. 1991. Budownictwo zagrodowe. Wyd. Politechniki Krakowskiej.

Neufert E. 1995. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- branżowe przepisy prawne oraz normy i wytyczne do projektowania systemów, urządzeń, obiektów i konstrukcji stosowanych w budownictwie wiejskim.

- zagadnienia dotyczące podstawowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie wiejskim.

Student umie i potrafi:

- interpretować i stosować znaki graficzne i symbole rysunkowe służące do oznaczania elementów wyposażenia budynków na rysunkach technicznych, stosować techniki rysunkowe służące do wyróżniania materiałów budowlanych na rysunkach oraz przygotować dokumentację projektową.

- przy projektowaniu budownictwa wiejskiego integrować interdyscyplinarną wiedzę oraz stosować podejście systemowe związane z ochroną i kształtowaniem obszarów wiejskich.

- pracować w zespole nad przygotowaniem prezentacji dotyczącej problematyki budownictwa wiejskiego oraz przygotowywać wystąpienie publiczne.

Student jest gotów:

- ciągłego śledzenia zmian w uregulowaniach prawnych dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład. Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% – niedostateczny (2,0),

51–60 – dostateczny (3,0),

61–70 – dostateczny plus (3,5),

71–80 – dobry (4,0),

81–90 – dobry plus (4,5),

91–100 – bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 25%.

Ćwiczenia. Zaliczenie zadanych ćwiczeń rysunkowych i wygłoszenie referatu: na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać ćwiczenia projektowe oraz wygłosić referat grupowy. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 75%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Angrecka, Piotr Herbut
Prowadzący grup: Sabina Angrecka, Aleksandra Gryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Herbut
Prowadzący grup: Sabina Angrecka, Aleksandra Gryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.