Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt w ogrodach zoologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZZOZ9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt w ogrodach zoologicznych
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zastaną zaznajomieni z wymaganiami pokarmowymi wybranych gatunków zwierząt egzotycznych (zapotrzebowanie na białko, energię, witaminy i związki mineralne), ustalaniem składu komponentowego mieszanek paszowych i diet, charakterystyką pasz (zalecanych i szkodliwych), techniką przygotowania, uszlachetniania i przechowywania pasz, higieną żywienia oraz żywieniem w różnych stanach fizjologicznych (wzrost, ciąża, laktacja, zmiana okrywy włosowej i upierzenia).

Pełny opis:

Charakterystyka surowców oraz dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt w ogrodach zoologicznych. Sposoby przygotowania pasz przed skarmianiem. Pasze konserwowane w żywieniu zwierząt. Zasady i sposoby żywienia zwierząt kopytnych, ssaków drapieżnych, ptaków małp i gadów. Prezentacja praktycznego żywienia zwierząt w warunkach ogrodów zoologicznych (Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie; Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie).

Treści programowe

1 Porównanie żywienia zwierząt egzotycznych w naturalnym środowisku i ogrodach zoologicznych- charakterystyka pasz.

2 Zasady żywienia wybranych gatunków zwierząt:

Rząd: drapieżne; podrząd: psokszkałtne, kotokształtne

Rząd: parzystokopytne; rodziny: krętorogie, hipopotamowate, żyrafowate, wielbłądowate

Rząd: nieparzystokopytne; podrząd: koniowate, gruboskórce

Rząd: trąbowce; rodzina: słoniowate

Rząd: naczelne; podrząd: małpiatki, małpy właściwe

Gromada: ptaki; rząd: strusie, papugowe, pelikanowe, itd

3 Żywienie zwierząt w akwarium i w herpetarium

4 Praktyczne żywienie zwierząt w ogrodzie zoologicznym

Literatura:

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Praca zbiorowa. Tom 1, 2, 3, 2001, PWN, Warszawa; Small animal clinical nutrition. Praca zbiorowa. 2010, Mark Morris Institiut; Exotic Animal Care and Management. Judah, Nuttall, 2008, Thomson Delmar Learning; www.cnsweb.org; www.nagonline.net; www.eznc.org; www.wcs.org; www.waza.org

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna wartość odżywczą surowców paszowych i pasz stosowanych w żywieniu zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych

Zna sposoby przygotowywania, uszlachetniania i konserwacji pasz dla zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych

Zna zasady i sposoby żywienia wybranych gatunków zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych

Umiejętności

Potrafi zaplanować żywienie dla wybranych gatunków zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych

Potrafi korzystać z norm żywieniowych i określać zapotrzebowanie zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych

Układa dawki pokarmowe i komponuje mieszanki paszowe dla zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych w zależności od stanu fizjologicznego

Potrafi wykorzystać podstawowe programy komputerowe (Microsoft) w przygotowaniu pracy zaliczeniowej

Kompetencje społeczne

Potrafi współpracować w grupie i jest odpowiedzialny za efekty pracy zespołu

Potrafi planować i działać kreatywnie w przygotowaniu pracy zaliczeniowej

Jest wrażliwy na potrzeby zwierząt, dba o prawidłowe żywienie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu- ocena z projektu

Praktyki zawodowe:

Ćwiczenia terenowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: Justyna Barć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Barć
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.